=Судова бухгалтерія=

Перейти к контенту

Главное меню:

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
до розділу І

1. Які етапи у своєму розвитку та становленні як науки пройшла методологія бухгалтерського обліку?
2. Які трактування бухгалтерського обліку як науки вам відомі?
3. У якій країні світу вперше з’явилося законодавство про облік і коли це відбулося?
4. Яка з країн була батьківщиною «рахівництва на вільних листах»?
5. Яка держава у період Середньовіччя першою встала на шлях державної регламентації обліку?
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
до розділу ІІ

1. Зробіть порівняльну характеристику предмету бухгалтерського обліку та судової бухгалтерії. Визначте їх взаємозалежність.
2. Які з прийомів методу бухгалтерського обліку використовуються у судовій бухгалтерії ? Назвіть специфічні прийоми методу судової бухгалтерії.
3. Визначте ознаки класифікації господарських засобів та наведіть приклади відповідного майна.
4. Якою є структура Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. З якою метою вони приймаються та використовуються в практиці ведення бухгалтерського обліку окремими країнами?
5. Дайте пояснення терміну «спеціаліст» та «експерт» щодо застосуванню його у кримінальному провадженні .
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
до розділу III

1. Які існують види ревізій?
2. Яке значення документальної ревізії у боротьбі з економічною злочинністю?
3. Назвіть та охарактеризуйте основні нормативно-правові акти, що регламентують призначення та проведення ревізій?
4. Назвіть основні етапи ревізійного процесу та проаналізуйте процеси, що відбувається на кожному етапі.
5. Назвіть види перевірок, що здійснюються під час проведення ревізії та охарактеризуйте їх.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
до розділу ІV

1. Назвіть типові порушення в діяльності промислових виробничих підприємств та основні напрями перевірки їх діяльності.
2. Назвіть типові порушення в діяльності житлово-комунальних підприємств та основні напрями перевірки їх діяльності.
3. Назвіть типові порушення в діяльності суб’єктів торговельної діяльності та основні напрями перевірки їх діяльності.
4. Назвіть типові порушення в діяльності будівельних підприємств та основні напрями перевірки їх діяльності.
5. Назвіть типові порушення в діяльності неприбуткових організацій та основні напрями перевірки їх діяльності.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
до розділу V

1. Що є підставою для проведення судово-бухгалтерської експертизи?
2. Які документи надаються на дослідження бухгалтерам-експертам?
3. Яка інформація наводиться у вступній частині висновку експерта?
4. Що необхідно розкрити у дослідницькій частині висновку експертизи?
5. В чому полягають особливості складання висновку, який виконується під час судового розгляду?
Назад к содержимому | Назад к главному меню