=Судова бухгалтерія=

Перейти к контенту

Главное меню:

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ
ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ
до розділу І

1. Хто є автором термінів «дебет» і «кредит»?
2. Хто перший в історії людства обґрунтував необхідність застосування методу подвійного запису?
3. В чому полягає сутність натуралістичної концепції обліку?
4. Які існували особливості обліку в первісному суспільстві?
5. Якою була відмінність ведення обліку в Єгипті, Греції та Римі?
ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ
до розділу ІI

1. Визначте  різницю між поняттями «дебіторська заборгованість» і «кредиторська заборгованість».
2. У яких формах на практиці відбувається використання фахових знань спеціаліста-бухгалтера.
3. Перелічить основні нормативно-правові документи, що регулюють використання  фахових знань  спеціаліста-бухгалтера та експерта  у правоохоронній діяльності.
4.   Які документи відносяться до первинних документів?
5. Назвіть етапи проведення інвентаризації.
ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ
до розділу ІII

1. Назвіть основні вимоги, що ставляться до оформлення результатів ревізії.
2. Розкрийте зміст понять «аудит» та «аудиторська діяльність». Що являють собою стандарти аудиту, хто їх затверджує ?
3. Які вимоги чинного законодавства України до аудитора як фізичної особи підприємця? Поясніть правовий статус аудиторської фірми.
4. В яких випадках проведення аудиту є обов’язковим? Розкрийте зміст такого документу як аудиторський висновок.
5. Розкрийте правовий статус Аудиторської палати України.
ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ
до розділу ІV

1. За яких умов Державна казначейська служба України здійснює платежі за дорученням розпорядників бюджетних коштів?
2. Назвіть повноваження головного розпорядника бюджетних коштів.
3. Назвіть порядок документування на стадії підготовки правопорушень, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів.
4. Які заходи здійснює оперативний працівник при надходженні оперативної інформації про намір посадових осіб, які освоюють бюджетні кошти, вчинити їх розкрадання?
5. Які документи (копії) необхідно отримати у розпорядника та генерального підрядника, які освоїли бюджетні кошти, з метою підтвердження їх злочинної діяльності?
ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ
до розділу V

1. Якими законодавчими актами встановлюється порядок, призначення і проведення експертиз?
2. Які підстави призначення додаткової експертизи?
3. Які підстави призначення повторної експертизи?
4. Як реалізується висновок експерта в судовому процесі?
5. Назвіть обставини, за яких експерт повідомляє орган, що призначив експертизу, про неможливість дати висновок.
Назад к содержимому | Назад к главному меню