Література

 1. Міжнародні правові акти:
 2. Віденська конвенція про право міжнародних договорів. Електронний ресурс]. 
 3. Всесвітня поштова конвенція. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/055_065;
 4. Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_003;
 5. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_069;
 6. Загальна декларація прав людини. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015;
 7. Інкотермс Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua/laws/show/988_007;
 8.   Конвенція з питань цивільного процесу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_083;
 9. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_070;
 10. Конвенція Міжнародного союзу електрозв'язку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_100; 12.        Конвенція ООН про морське перевезення вантажів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_391;13.        Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_003;
 11. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про міжнародні змішані перевезення вантажів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_189;
 12. Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_890;
 13. Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_234
 14. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004;
 15. Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_291;
 16. Конвенція про Міжнародну морську організацію 1948 року в редакції 1982 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_219;
 17. Конвенція про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_922;
 18. Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_002;
 19. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_009/page3;
 20. Конвенція про тимчасове ввезення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_472;
 21. Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_594;
 22. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_858;
 23. Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_210
 24. Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_263;
 25. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_082;
 26. Міжнародна конвенція про морські застави та іпотеки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_471/ed20021122;
 27. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_643;
 28. Міжнародна угода по цукру. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_097; 32.        Міжнародна угода про зерно 1995 року (Конвенція про торгівлю зерном 1995 року). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_i64;
 29. Принципи міжнародних комерційних договорів (принципи УНІДРУА (UNIDROIT). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_920;
 30. Статті угоди Міжнародного валютного фонду. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_921;
 31. Статті Угоди 1945 р. (Про Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996_028;
 32. Типовий закон ЮНСІТРАЛ щодо міжнародного торгівельного арбітражу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_879;
 33. Угода про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_062/ed20110706;
 34. Угода про заснування Світової організації торгівлі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_342;
 35. Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_006;
 36.  Угода про застосування Статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_010; 41.        Угода про застосування Статті VIІ Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/981_011;42.        Угода про захисні заходи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_016;
 37. Угода про міжнародний повітряний транспорт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_147;
 38. Угода про пов’язані з торгівлею інвестиційні заходи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_009;
 39. Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_076;
 40. Угода про процедури ліцензування імпорту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_014;
 41.  Угода про сільське господарство. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/981_005; 48. Угода про субсидії та компенсаційні заходи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_015; 49. Угода про текстиль та одяг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_007;
 42. Угода про технічні бар’єри в торгівлі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/981_008;
 43. Угода щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_017; 52.        Уніфіковані правила для Міжбанківського рамбурсировання по документарним акредитивам. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_011/ed19950101;
 44. Уніфіковані правила по договірним гарантіям. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_005/ed20070620.
 45. Уніфіковані правила по ІНКАСО. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_009/ed19960101;
 46. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_003;
 47. Arbitration Rules of the Arbitration Institute of The Stockholm Chamber of Commerce. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sccinstitute.com/media/40120/arbitrationrules_eng_webbversion.pdf;
 48. Arbitration rules of the United Nations Economic Commission for Europe. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jstor.org/stable/756880?seq=1#page_scan_tab_contents;
 49. Basic Principles on the Role of Lawyers, adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx;
 50. Charter of Core Principles of the European Legal Profession. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/42876/Charter+of+core+principles+of+the+european+legal+profession/0241ac52-f43b-4272-bc7f-770d581f925a;
 51. Code of Conduct for European Lawyers. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/42876/Charter+of+core+principles+of+the+european+legal+profession/0241ac52-f43b-4272-bc7f-770d581f925a;
 52. Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.jus.uio.no/lm/air.carriage.unification.convention.montreal.1999/;
 53. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html;
 54. European Convention on International Commercial Arbitration. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://treaties.un.org/doc/Treaties/1964/01/19640107%2002-01%20AM/Ch_XXII_02p.pdf;
 55. European Convention providing a Uniform Law on Arbitration. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/056.htm;
 56. ICC Rules of Arbitration. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/icc-rules-of-arbitration/;
 57. ICC Uniform Rules for Collections, ICC Publication No. 522, 1995 Revision in force as of 1 January 1996. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uef.fi/documents/16189/1381081/URC+522+Some+Articles.pdf/b95009a1-cb05-4cd4-878e-e9321d79f7d1;
 58. INCOTERMS 2010 by the International Chamber of Commerce (ICC). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iccwbo.org/Incoterms/index.html?id=40772;
 59. LCIA Arbitration Rules. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx;
 60. UK Sale of Goods Act 1979. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/54;
 61. UNIDROIT Convention of International Financial Leasing. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unidroit.org/instruments/leasing/convention-leasing;
 62. UNCITRAL Arbitration Rules. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf;
 63. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf
 64. Правові акти України:
 65. Конституція України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
 66. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 67. Господарський процесуальний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1798-12;
 68. Закон України «Про банки і банківську діяльність». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14;
 69. Закон України «Про валюту і валютні операції». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19;
 70. Закон України «Про ветеринарну медицину». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2498-12/print1434210300734852;
 71. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/543/96-%D0%B2%D1%80;
 72. Закон України «Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/404-16;
 73. Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80;
 74. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16;
 75. Закон України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/468/97-%D0%B2%D1%80;
 76. Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/549-15;
 77. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2735-17;
 78. Закон України «Про Державну прикордонну службу України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/661-15;
 79. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15;
 80. Закон України «Про державну статистику». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2614-12;
 81. Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2736-17;
 82. Закон України «Про зайнятість населення». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17;
 83. Закон України «Про заставу». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2654-12;
 84. Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/332-14;
 85. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/330-14;
 86. Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/331-14;
 87. Закон України «Про захист прав споживачів». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12;
 88. Закон України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/73-19;
 89. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/959-12;
 90. Закон України «Про інвестиційну діяльність». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12;
 91. Закон України «Про концесії». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997-14;
 92. Закон України «Про космічну діяльність». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/502/96-%D0%B2%D1%80;
 93. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19;
 94. Закон України «Про металобрухт». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/619-14;
 95. Закон України «Про міжнародне приватне право». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2709-15;
 96. Закон України «Про міжнародні договори України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1906-15;
 97. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4002-12;
 98. Закон України «Про Митний тариф України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/584-18;
 99. Закон України «Про Національний банк України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14;
 100. Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2953-14;
 101. Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2860-15;
 102. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19;
 103. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/351-14;
 104. Закон України «Про радіочастотний ресурс України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1770-14;
 105. Закон України «Про режим іноземного інвестування». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80;
 106. Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3677-17;
 107. Закон України «Про ринок природного газу». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/329-19;
 108. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1587-14;
 109. Закон України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2286-15;
 110. Закон України «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/441-16;
 111. Закон України «Про судоустрій і статус суддів». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n1589;
 112. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19;
 113. Закон України «Про транзит вантажів». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1172-14;
 114. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1955-15;
 115. Закон України «Про третейські суди». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1701-15;
 116. 125.   Закон України «Про угоди про розподіл продукції». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1039-14;
 117. Закон України «Про фінансовий лізинг». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80;
 118. Кодекс адміністративного судочинства України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15;
 119. Кодекс торговельного мореплавства України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80;
 120. Кримінальний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14;
 121. Митний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17;
 122. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17;
 123. Цивільний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15;
 124. Цивільний процесуальний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15;
 125. Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668-2005-%D0%BF;
 126. Державний класифікатор України «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» ДК 002:2004, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 N 97. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0097609-04;
 127. Інструкція з оформлення дозволів на імпорт, затверджена наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.03.2003 N 52. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0214-03;
 128. Інструкція з оформлення спеціальних ліцензій, затверджена наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 01.08.2002 N 232. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0685-02;
 129. Інструкція із заповнення заяви на оформлення дозволу на імпорт, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 03.2003 № 52 «Про порядок видачі дозволів на імпорт в Україну». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0215-03;
 130. Інструкція про заповнення ліцензії на експорт товарів, затверджена наказом Міністерства економіки України від 09.09.2009 № [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0938-09;
 131. Інструкція про заповнення заявки на одержання ліцензії на експорт товарів, затверджена наказом Міністерства економіки України від 12.01.2008 № [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0105-08;
 132. Інструкція про заповнення заявки на одержання ліцензії на імпорт товарів, затверджена наказом Міністерства економіки України від 14.09.2007 № 302. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1102-07;
 133. Інструкція про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затверджена наказом Міністерства юстиції України і Державної судової адміністрації України від 27.06.2007 року № 1092/5/54. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0573-08;
 134. 143.   Інструкція про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю, затверджена наказом Державної служби експортного контролю України від 29.11.2004 № 355. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1576-04;144.   Інструкція щодо заповнення ліцензії на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти, затверджена наказом Міністерства економіки України від 20.01.2009 № 15. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0118-09; 145.   Інструкція щодо заповнення форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затверджена наказом Державного комітету лісового господарства України 07.09.2007  N 528. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1111-07;
 135. Інструкція щодо порядку складання звіту за формою N 5-зез «Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/forms-and-blanks/statistic/339.html;
 136. 147.   Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затверджений постановою Правління Національного банку України 04.02.98 N 34. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98;148.   Класифікація зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затверджена наказом Державного комітету статистики України № 69 від 27.02.2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/norm_doc/2013/69/69_2013.htm;149.   Консульський статут України, затверджений Указом Президента України від 02.04.94 N 127/94. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/127/94;
 137. Лист Міністерства юстиції України від 12.2008 N 758-0-2-08-19 «Щодо практики застосування норм права у випадку колізії». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0758323-08;
 138. 151.   Методологічні положення зі статистики зовнішньої торгівлі послугами, затверджених наказом Державної служби статистики України від 07.03.2013 № 58. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/norm_doc/2014/58/58_2014.htm; 152.   Наказ Державного комітету лісового господарства України від 07.09.2007 № 528 «Про затвердження форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1111-07;  153.   Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України № 260 від 14.05.96 «Про затвердження зразків ліцензій на право здійснення експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0234-96; 154.   Наказ Міністерства економіки України № 240 від 07.11.2000 «Про порядок прийняття та розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України документів для отримання індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0089-01; 155.   Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.06.2013  № 561 «Про затвердження форми журналу обліку державної реєстрації іноземних інвестицій». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1079-13; 156.   Наказ Національного космічного агентства України від 07.09.2004 № 242 «Про затвердження Порядку оформлення та форм карток реєстрації-обліку договорів (контрактів), укладених у сфері космічної діяльності». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1180-04;157.   Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 629 «Про митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1036-12;
 139. Національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 N 457. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://zakon.nau.ua/doc/?code=vb457609-10;
 140. 159.   Положення про Державну службу експортного контролю України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 159. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/159-2015-%D0%BF; 160.   Положення про митні декларації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/tipi-deklaratsiy-ta-zagalni-vimogi-do-/print-62662.html;161.   Порядок ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, затверджене рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 13.02.2018  № 78 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-18;162.   Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. № 112. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/112-97-%D0%BF;163.   Положення про порядок надання дозволів суб'єктам космічної діяльності на проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності щодо дослідження і використання космічного простору, виробництва і експлуатації космічної техніки та укладення договорів купівлі-продажу космічної техніки і технологій, реєстрації договорів, предметом яких є космічна діяльність, укладених суб'єктами підприємницької діяльності України з іноземними суб'єктами господарської діяльності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. N 798. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/798-98-%D0%BF;164.   Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. № 229. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/229-96-%D0%BF; 165.   Положення про порядок видачі ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти, затверджене наказом Міністерства економіки України від 20.01.2009  N 15. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0117-09; 166.   Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затверджене Наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0259-00;167.   Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"», затверджене наказом Міністерства економіки України 17.04.2000 N 52. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0260-00; 168.   Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах. Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004  N 639. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0041-05; 169.   Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 N 520. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0152-01;
 141. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затверджене Постановою НБУ від 03.12.2003 № 514. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1213-03;
 142. 171.   Положення про порядок ліцензування експорту товарів. Затверджено Наказом Міністерства економіки України від 09.09.2009 N 991. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0937-09;172.   Положення про порядок ліцензування імпорту товарів, затверджене наказом Міністерства економіки України від 14.09.2007 № 302. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1100-07;
 143. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) , затверджене Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06. 09. 2001. № 201. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01;
 144. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00;
 145. Порядок видачі дозволів на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовані заходи нагляду або регіонального нагляду згідно з рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, затверджений наказом Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України від 03.2003 N 52. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0213-03;
 146. 176.   Порядок виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2015 № 308 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0486-15; 177.   Порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2012 № 1066 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2120-12;
 147. Порядок застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 790. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/790-2003-%D0%BF
 148. Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1807-2003-%D0%BF;
 149. Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 86. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/549-15;
 150. Порядок обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, затверджений наказом Міністерствафінансів України від 06.2015 № 552. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0807-15#n7;
 151. Порядок попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/504-2015-%D0%BF/paran6#n6;
 152. Порядок видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 104. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/104-2019-%D0%BF;
 153. 184.   Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 648. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1034-12;185.   Порядок розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, затверджений наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.04.2004 № 122. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0482-04;
 154. Порядок розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.2013  № 1490. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0101-14;
 155. 187.   Порядок розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. N 1002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1002-2008-%D0%BF;
 156. Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 629. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1037-12
 157. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.1999 № 756 «Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій галузі зовнішньоекономічної діяльності». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/756-99-п;
 158. 190.   Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. N 362 «Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/362-2005-%D0%BF;191.   Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015  № 2497 «Про затвердження Типового договору транспортування природного газу». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1383-15;
 159. Постанова Правління Національного Банку України від 15.10.2009 № 614 «Про окремі питання здійснення реєстрації кредитних договорів (договорів позик) в іноземній валюті, укладених між резидентами-позичальниками і нерезидентами». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0614500-09;
 160. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 22.07.2014 № 955 «Про затвердження Принципів корпоративного управління». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14;
 161. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arb.ucci.org.ua/icac/ru/rules.html;
 162. Роз'яснення Президії Вищого господарського суду України № 04-5/608 від 31.05.2002 «Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_608600-02;
 163. Тимчасовий порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1260. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1260-2005-%D0%BF;
 164. 197.   Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті, затверджені постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 21.06.1995 № 444. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444-95-%D0%BF;198.   Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 23 серпня 1989 р. N 7978-XI «Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/7978-11;
 165. Основна література:
 166. Белоглавек О. Міжнародне контрактне право. – К.: Таксон, 2000. – 270 с.
 167. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Моногр./О. А. Беляневич. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.;
 168. Луць В.В., Договірне право України: сучасний стан і тенденції розвитку. //Юридичний вісник. - № 2(11). – 2009. - С. 52 – 55;
 169. Лебідь В.І., Можаровська Н.О., Нескороджена Л.Л. Господарське право: навчальний посібник. 2-ге видання допов. І перероб. – К.: Алерта, 2014. – 416 с.;
 170. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування: Навч. посібник / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С. — К.: ЦУЛ, 2010. — 648 с.;
 171. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні / Під заг. ред. І.Г. Побірченка. - К.: ІнЮре, 2007. - 578 с.;
 172. Міжнародне приватне право // Навчальний посібник // За загальною редакцією професора В. М. Гайворонського, професора В. П. Жушмана // Київ. Юрінком Інтер 2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radnuk.info/pidrychnuku/privat/441-gaivoronsk/6402-s5---.html;
 173. Онищенко О. Зовнішньоекономічний договір як основна форма зовнішньоекономічної діяльності//Юридичний журнал. - 2011 № 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://justinian.com.ua/article.php?id=3682;
 174. Петрина В.Н. Зовнішньоекономічна діяльність як предмет правового регулювання // Часопис Київського університету права. – № 1. - – С. 174 – 179;
 175. Петрина В.Н. Господарські об’єднання: правові проблеми управління//Часопис Київського університету права. - № 2. - 2014. – С. 191 – 195;
 176. Петрина В. Н. До проблеми визначення предмету та суб’єктів українського корпоративного права. Юридичний вісник. - 2014 р. - № 4. – С. 151 - 156;
 177. Петрина В.Н. Кредит в іноземній валюті: яка ліцензія потрібна//Юридичний журнал. – 2011. - № 5. . – С. 22-30;
 178. Петрина В.Н. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств: порівняльний аналіз//Jurnalul juridic national: teorie şi practică. - № 3(7). - - С.134 – 141;
 179. Петрина В.Н. Про антиконкурентні аспекти концепції державного регулювання господарської діяльності. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. № 4, 2019. С. 80 – 90.
 180. Петрина В. Н. Про організаційно-правові форми господарських організацій – суб’єктів корпоративних відносин. //Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин: Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України. За редакцією доктора юридичних наук, академіка НАПрН України В. В. Луця// К.: Редакція журналу «Право України», 2013. - С. 102 - 108
 181. Петрина В.Н. Про антиконкурентні аспекти концепції державного регулювання господарської діяльності. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.- № 4, 2019
 182. Петрина В.Н. Проблемні питання правового статусу об’єднань підприємств//Право і суспільство, - № 5/2014. - 2014, - С.121 – 126.
 183. Петрина В.Н. Розрахунки за інкасовими дорученнями між суб’єктами господарювання України: проблеми правового регулювання. - Часопис Київського університету права», -  2013/4. - № 4. - С. 182 – 186;
 184. Петрина В.Н. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України: проблеми визначення//Юридичний вісник. - № 5. – 2014. - С. 163 – 169;
 185. Петрина В.Н. Термінологічні проблеми в українському законодавстві про міжнародний комерційний арбітраж. Часопис Київського університету права. № 2, 2019 - с. 209 – 215;
 186. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.;
 187. Цірат Г.А. Міжнародний комерційний арбітраж. - К.: Істина, 2002. – 302 с.;
 188. Додаткова література:
 189. Алфьоров С.М.Адміністративне право. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/14631004/pravo/ponyattya_administrativnogo_prava;
 190. Лучковська С.І. Фінансове право. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/18421120/pravo/podatkovi_pravovidnosini
 191. Майданик P.A.Цивільне право. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1151051346551/pravo/tsivilni_publichni_pravovidnosini;
 192. Міжнародна економіка: підручник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/15660212/ekonomika/netarifni_metodi_regulyuvannya_mizhnarodnoyi_torgivli;
 193. Податкове право: підручник / М.П.Кучерявенко. – Х.: Право, 2018. – 512 с.;
 194. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник/ - Київ: Правова єдність, 2010. - 525 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/70150-7-akti-zastosuvannya-norm-prava-h-oznaki-ta-vidi.html;
 195. Становление корпораций в России. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rbp.ru/4/1/144/;
 196. Федотова І.О. Митні правовідносини: поняття, склад, класифікація. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravoznavec.com.ua/period/article/1802/%D4;
 197. Шмиттгофф Клайв М. Экспорт: право и практика международной торговли / Пер. с англ. - М.: Юридическая литература, 1993 — 512 с.;
 198. Щербина, B.C. Суб’єкти господарського права: монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.;
 199. Щетинін А.І.Політична економія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/10611207/politekonomiya/robocha_sila_tovar_protses_stvorennya_dodatkovoyi_vartosti;
 200. Ammer, Christine, Ammer, Dean S. Dictionary of Business and Economics, Rev. Ed. – New York: Free Press, 1986. – 520 p.;
 201. Fox, William F. International commercial agreements: a primer for drafting, negotiations, and resolving disputes. – 2nd – Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers.- 1992. - 491 p.;
 202. Friedman, Jack P. Dictionary of Business Terms. Second Edition. – USA: Barron’s Educational Series, Inc., 1994. – 692 p.
 203. Good, Roy. Commercial Law [Second edition]. - London: Penguin Books, 1995. – 1201 c.
 204. ICC. Arbitration. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/
 205. Institutional vs. 'ad hoc' arbitration. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.out-law.com/en/topics/projects--construction/international-arbitration/institutional-vs-ad-hoc-arbitration/;
 206. Hamilton, Robert W. The Law of Corporations. - St. Paul, MN: West Publishing Co., 1987. – 515 р.;
 207. Handlin & Hefferan. Commercial Law. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hh-attorney.com/?page_id=56;
 208. John Armour, Henry Hansmann, Reinier Kraakman. The Essential Elements of Corporate Law: What is Corporate Law? Harvard Law School,- Cambridge, 2009/ - P. 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/Kraakman_643.pdf;
 209. Register, Layton B. The Dual System of Civil and Commercial Law// University of Pennsylvania Law Review. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7290&context=penn_law_review;
 210. Rogers, Patricia J. Forms of Doing Business in the United States. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moyewhite.com/mediacenter/articleview.aspx?ArticleID=6;
 211. World Bank Group. Doing Business. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine.