ПЕРЕДМОВА

Глибокі соціально-економічні і політико-правові зміни, що відбуваються в Україні, яка перебуває на шляху входження в глобалізований світовий простір, вимагає покращення умов функціонування новоствореної Національної поліції України. Це завдання насамперед має бути спрямовано на відповідність європейським стандартам правоохоронної діяльності, що вимагає якісного вдосконалення як самої системи управління Національної поліції України загалом, так і системи професійної підготовки її працівників. Сучасні поліцейські повинні протистояти загрозам і викликам часу, бути надійними захисниками публічної безпеки і порядку, охороняти права і свободи людини, а також інтереси суспільства і держави. Поліцейський має бути здатний увібрати в себе та реалізувати на практиці нові знання, що відповідають реаліям сьогодення. У зв’язку з цим виникає необхідність удосконалення професійної підготовки поліцейських, підвищення її ефективності.

Беззаперечним є те, що високий рівень професійної підготовки поліцейських має значення для ефективного виконання ними своїх функціональних обов’язків. Водночас досягнення високого рівня професійної підготовки неможливе без поліпшення якості тактичної підготовки як однієї із складових службової діяльності.

Тактична підготовка в системі службової підготовки – це комплекс заходів, спрямований на набуття і вдосконалення поліцейським навичок практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень та психологічної готовності до дій у ситуаціях різних ступенів ризику.

Пріоритетним напрямом роботи поліції є забезпечення публічної безпеки і порядку та протидія злочинності, в процесі яких виникає необхідність у використанні тактичних прийомів, які повинні постійно вдосконалюватись. Ураховуючи сучасні тенденції поширення злочинності, яка супроводжується збільшенням кількості випадків злісної непокори з боку правопорушників законним вимогам поліцейських, а також фізичного опору під час затримання, можна стверджувати що тактична підготовка має велике значення. У діяльності правоохоронних органів одним із найбільш складних є питання взаємодії, оперативності й чіткості дій під час виконання службових обов’язків. Поліцейські, виконуючи свої функціональні обов’язки, мають справу з різними ситуаціями під час служби, що вимагає швидкого прийняття відповідного рішення.

Пропонований мультимедійний посібник розрахований на курсантів та слухачів Національної академії внутрішніх справ, який ставить за мету надання знань, умінь та набуття поліцейськими навичок під час вивчення предмету «Тактико-спеціальна підготовка» для подальшого їх застосування в практичній діяльності.

Національна академія внутрішніх справ
кафедра тактико-спеціальної підготовки
мультимедійний навчальний посібник
Тактична підготовка працівників патрульної поліції