A

 

Abnehmer m

покупець, клієнт

absetzen

висаджувати  (пасажира)

Abwehr  f

1.оборона, захист; 2. відсіч

abzeichnen sich

виділятися, окреслюватися

 agieren

діяти

 ahnden

карати

ahnen (ahnte, geahnt)

здогадуватись (про щось)

ähnlich sein

бути схожим, аналогічним

Akteneinsicht  f

ознайомлення з розслідуванням у справі, ознайомлення зі справою

Akzeptkredit  m

акцептний кредит

Alltag  m

будні; повсякдення

 Amtsgericht  n

дільничний  суд, суд  першої  /нижчої/ інстанції

anbieten

пропонувати

Anbieten  n

пропозиція

andererseits

з іншого боку

Andersdenkende  m

інакомислячий; дисидент

 androhen

погрожувати

 anfechten

оспорювати, заперечувати

 Anforderung  f

вимога

Angabe  f

вказівка; дані, свідчення

angeben

вказувати, повідомляти; відзначати

Angebot  n

пропозиція

angehören (D)

належати  (до складу)

 Angeklagte  m

підсудний

angelegt; groß angelegte Betrugsfälle

(тут) серйозні випадки шахрайства

angelegter Betrug

шахрайство з розмахом

 Angeschuldigte  m

обвинувачуваний

Angriff  m

rechtswidrige Angriffe

  1. наступ; 2. нападки

протиправні посягання

Anhaltspunkt   m

підстава

Anhänger  m

прихильник, сторонник

Animation  f

мультиплікація

Anklage  f

обвинувачення, звинувачення

 Anklagebehörde  f

орган обвинувачення; прокуратура

 Anklageschrift  f

обвинувальний висновок

Anlage  f

пристрій, прилад, устаткування

Anlagebetrug  m

шахрайство, що пов’язане з інвестуванням

Anlageobjekt  n

об’єкт вкладення капіталу, об’єкт інвестування

 anlegen

1.закладати, засновувати; 2.вкладати (капітал)

Anschlag  m

тут замах; диверсія

Anspruch  m

вимагання,  претензія

ansteigen

зростати; збільшуватися

Anteilm

частина

Antrieb m

поштовх; імпульс

anvertrauen

довіряти

anweisen  auf   j-n 

(тут)  покладати надію (на когось, на щось); сподіватися

anwenden

використовувати, вживати, застосовувати

Anwendung  f

застосування, вживання

Anwerber  m

вербувальник

Anwerbung  f

вербування

Anzeigeerstatterm

заявник

anzeigen

1. повідомляти; 2. заявляти (в поліцію)

Arbeitgeber m

роботодавець; підприємець

Arbeitsentgelt  n

винагорода за працю

Arbeitsrecht  n

трудове право

arbeitsteilig

який оснований на поділі праці

Arbeitsvermittlung  f

трудовлаштування

Armband  n

браслет

Armut  f

бідність; злиденність

Asyl  n

притулок

Asylantragstellung  f

подання заяви на отримання притулку

Asylpolitik  f

політика щодо притулку

Attentäter  m

посягач;  той, що здійснив замах

aufdecken

виявляти

Aufdeckung  f

розкриття, виявлення

Aufenthalt  m

перебування

auffallen

упадати в очі; помічати

auffallend 

разючий, незвичайний

Aufgabenbereich  m

коло завдань, компетенція

aufgreifen

затримувати (злочинця)

Aufgriff  m

затримання

aufgrund

на основі ( чогось )

Aufkauf  n

закупівля, закупка

Aufklärungsquote  f

квота розкриття злочинів

Aufnahme  f

1.початок (роботи) 2. прийняття; 3. зйомка

Aufrechterhaltung   f

збереження, підтримання

aufstellen

встановлювати

Auftragsmord  m

вбивство на замовлення

Auftragstötung   f

вбивство на замовлення

 auftreten

виступати

Aufwand   m

марнотратство; витрати

aufweisen

мати, виявляти

Augenmerk  n

ціль;  увага

Aula  f

актовий зал

Ausdehnung  f     

розмір, розтягнення, протяжність

Ausdruck  m

1.вираження;  2. вислів

auseinandersetzen sich

1.критично розглядати; 2.сперечатися

Auseinandersetzung  f

1. ( критичний ) розгляд; 2. суперечка

Ausforschung  f

вивідування

Ausforschung  f

розпитування

ausführen

виконувати; розробляти

Ausführung  f

використання

ausgehen

закінчуватися (про витрати), виходити

ausgehend

той що закінчується; той, що виходить

aushändigen

вручати  (на руки)

auslegen

тлумачити

Auslegung  f

тлумачення

Ausnahmsfallm

винятковий випадок

ausnahmslos

без винятку

ausnutzen

1.використовувати; 2. експлуатувати

ausräumen

розм.  обчистити, спорожняти

ausreichen

вистачати

ausrichten  auf  (Akk)

спрямовувати, орієнтувати на щось

ausschlaggebend

вирішальний

Ausschuss  m

комітет; комісія; колегія

Aussicht  f

перспектива, шанс

Ausspähen  n

вистежування, шпигунство

Auswärtiges  n

закордонні справи

ausweisen

висилати (з держави); засвідчувати, пред¢являти

B

 

 Balkanroute  f

Балканський канал/ маршрут

Bandbreite  f

ширина стрічки

Bankdaten abfischen

виманювати банківські дані

beabsichtigen

мати намір

Beamte  m

поліцейський; службовець

Bedarf m

потреба; попит;

bedienen

обслуговувати когось, користуватися

bedienen sich

скористатися чим-н., використати; обслуговувати себе

Bedingung   f

умова

Bedrohung  f

загроза, небезпека

 bedürfen

потребувати

beeinflussen

впливати

Beeinflussung  f

вплив

beeinträchtigen

шкодити, заважати

Befangenheit  f

ситуація, яка може викликати сумнів в

befassen sich mit (D)

займатися, мати справу з кимсь

Befugnis  f

повноваження

befürchten

боятися, лякатися

Begriff m

поняття

begründen

засновувати, обумовлювати, мотивувати, обrрунтовувати

Behältnisschleusung   f

перетин кордону у тайниках/ контейнерах/ баках

 Behandlung  f   
medizinische ~

лікування; медична допомога

Behörde f

установа

beinahe

майже, мало не

Beitritt  m

 вступ (до); приєднання

Beklaute  m

обкрадений (жертва)

Belastungsmaterial  n

докази

belaufen sich  auf  (Akk)

складати  (якусь суму)

belegen

 підтверджувати, доказувати

benachteiligen

 завдавати збитків (втрат), шкодити

benutzen

користуватися, використовувати

Benutzer  m

користувач

Benutzung  f

використання

beratend

дорадчий

Bereich   m / n

галузь, сфера

Bereicherungskriminalität  f

злочинність, що пов’язана зі збагаченням

Bereitschaftspolizei  f

поліція готовності: 1. поліцейські підрозділи

внутрішньої безпеки;

2. початкова поліцейська школа

Bereitstellungf

надання

berufsmäßig adj

за посадою, за професією;професійний

Berufswahl   f

 вибір професії

Berufung  f

Berufung einlegen

 апеляція; апеляційна скарга

подати апеляційну скаргу

beschaffen

діставати; (роз)добувати

Bescheinigung  f

посвідчення

Bescheinigung  f

розписка  квитанція

Beschlagnahme  f

 арешт (майна)

beschlagnahmen

накладати арешт/ заборону

beschließen (beschloss, beschlossen)

вирішувати, постановляти

Beschluss  m

einen Beschluss fassen

рішення, постанова

приймати рішення

beschränken sich

обмежуватися

Beschränkung   f

обмеження, скорочення

Beschuldigte  m

1: обвинувачуваний  (до винесення обвинувального

висновку). 2. підозрюваний

beseitigen

усувати; ліквідувати

besiedeln

заселяти

Bestandteil  m

складова частина, елемент

bestätigen

затверджувати; ратифікувати

Bestechlichkeit  f

підкупництво,  хабарництво

Bestechung  f

підкуп,  хабар

bestehen aus (D)

складатись (з чогось)

Bestellung  f

замовлення

bestimmen

призначати

bestimmen  zu (D)

1.схиляти, спонукати (до) 2.визначати

bestimmend

визначальний

bestimmt sein für (Аkk)

бути призначеним для когось

Bestimmung   f

1. визначення; 2.постанова, розпорядження

bestrafen

карати, штрафувати  когось

beteiligen  sich an (D)

брати участь у чомусь

Betracht  m

in Betracht kommen

 враховувати; зважати  (на що)

Betrachtung  f

1.розгляд;  2.споглядання

betragen

поводитися, становити

betreffen

 стосуватися, відноситися, торкатися (чого)

betreffend

 відповідний

betreiben

займатися чим-н., стягувати,  збирати  податки

Betrogene  m

обдурений (жертва)

Betrug  m

шахрайство, обман

betrügerisch

шахрайський

Beute  f

награбовані речі

Bevölkerungsdichte  f

густота населення

bevorzugen

віддавати перевагу; вважати за краще

bevorzugt  adj

переважно; у першу чергу

bewachen

стерегти, охороняти

bewaffnet sein

бути озброєним

bewegt

той, який рухається

Beweisantragsrecht  n

право на клопотання про затребування  пред’явлення

 доказів

beweiserheblich

доказовий

Beweiserhebung  f

встановлення обставин справи /складу злочину/

Beweismittel  n

 доказовий матеріал

bewilligen

давати згоду;надавати (кредит)

bewirken

бути причиною (чогось); сприяти (чомусь)

bewusst 

 свідомий

bewusstlos

непритомний

bezeichnen

відзначати, зазначати; називати

Bezeichnung  f

назва; найменування; термін; позначення

bezogen auf  (Аkk)

відносно

Bezug m, Bezüge

дохід, доходи  

Bilanz  f

баланс, підсумок

bilden

утворювати

Bildungsstand  m

рівень освіти

Boom  m

підйом; гучна реклама

boomen  [bu:mən]

жвавішати, бути на підйомі

Börse   f

біржа

Brandstiftung   f

підпал; причина пожару

Bundesgrenzschutz  m

Федеральна прикордонна охорона

Bundeskriminalamt  n

Федеральне управління розслідувань

Bundeslagebild   n

стан злочинності у федерації

Bundesregierung  f

Федеральний уряд

Bundesverfassungsgericht  n

Федеральний конституційний суд

Bürgschaftübernahme  f

прийняття громадянства

C

 

CD (compact disc)

компакт-диск

Charta  [`karta]

  1. статут; 2. документ; 3. основний закон

Computerbetrug   m

комп’ютерне шахрайство

Computersicherheit  f

комп’ютерна безпека

Cyber-Kriminalität  f

комп’ютерна злочинність

D

 

darstellen

зображати, представляти

Darstellungf

зображення

Daten Pl.

дані

Datenfernübertragungsnetz  n

мережа дистанційної передачі даних

Datenklau n

крадіжка/викрадання даних, інформації

Datenveränderung  f

зміна комп’ютерних даних

Datenverarbeitung  f

опрацювання даних

Dauer   f,  auf ~

строк, термін; на тривалий час; надовго

definieren

визначати щось; давати визначення

Definition  f

визначення

Dekrete erlassen

видавати декрети

Delikt   n

 делікт, правопорушення

deliktisch

деліктний, злочинний

dem Gesetz unterwerfen

підкоритись закону

Depotplatz  m [depo:]

 1.склад; 2. місце зберігання

derzeitig

 1. нинішній; 2. тодішній, тогочасний

Detekteif

контора приватного детектива

deutlich

ясний, чіткий; зрозумілий

Devisenrecht  n

валютне законодавство

Dieb  m

злодій

Diebstahl  m

 крадіжка, викрадання

Dienstleistungen Pl.

послуги

Diskontierung  f

перервання

DNA-Analysedatenbank  f

банк даних ДНК- аналізів

Drehscheibe  f

1. круг, який обертається; 2.обертова мішень

dreist

сміливий; зухвалий

Droge  f

наркотик

drogensüchtig

наркозалежний

Drogentote  m

особа, що померла від споживання наркотиків

Drohung  f

 погроза

Dunkelziffer  f

латентні цифри/дані; дані,

що не піддаються статистичному обліку (прихована злочинність)

durchführen

проводити; здійснювати

Durchsuchung  f

обшук

E

 

Ebene f

рівень

EDV  (elektronische Datenverarbeitung)  f

електронна обробка даних

Eheschließung  f

 одруження

ehrenamtlich

 на громадських засадах

Eigenschaft  f

властивість

eigenständig

самостійний, незалежний

Eigentumsdelikt  n

 злочин проти власності

Einbahnstrasse  f

вулиця з одностороннім рухом

Einbringen  n

вклад,  розміщення

Einbruch  m

злом

eindeutig

ясний; однозначний

eindringen

проникати

Eindringen  n

проникнення, вторгнення

Einengung  f

звуження; зменшення

einerseits

з одного боку

Einflussnahme  f

вплив

einfordern

 вимагати, стягати

Einfuhr  f

ввезення, імпорт

Einführungf

1. вступ; 2. запровадження; введення.

eingebaut,  Part II від einbauen

вбудований; вмонтований

eingeschränkt

скорочений, обмежений, утруднений

eingreifen

 вмішуватись

eingrenzen

локалізувати

Eingriffsbefugnis  f

 повноваження на втручання

Eingriffstechnik  f

 прийом  (техніка) захвату

einheitlich

1. єдиний; 2. однаковий, уніфікований

Einkommen  n

дохід,  прибуток

einleiten

вводити; порушити судову справу

Einnahme  f

 прибуток

einnehmen

займати (місце)

Einreise  f

 в’їзд в (країну)

einrichten

 обладнувати, обставляти (квартиру)

Einrichtung   f

 організація; заклад

Einsatz  m

введення в дію; впровадження

Einsatzzentrale  f

чергова частина

einschalten  sich

включатися

Einschleusung  f

в’їзд (нелегальний); ввезення (контрабанди)

einschüchtern

залякувати

Einschüchterung  f

залякування

einsetzen

1.призначати (zuD, alsA, inA); 2.вводити в дію

einstufen

класифікувати; розділяти (по категоріях)

einstufend

ступінчастий

einträchtig

дружний, одностайний

eintreffen  in (D)

прибувати, приходити, приїжджати

Einwanderung   f

імміграція

Einwanderungsbehörde  f

імміграційна служба

Einwanderungsland  n

країна, в яку іммігрують

Einwilligung  f

погодження, згода

einwirken  auf (Akk.)

впливати (на кого, на що)

 Einwohner  m

житель

einzeln

окремо, порізно

E-mail (elektronische Post)

електронна пошта

entdecken

 

entdecken

викривати, виявляти, відкривати 

Entgegennahme  f

прийняття

Entlastungsmaterial  n

матеріал (докази)’ які звільняють від відповідальності; оправдовуючий матеріал

Entscheidung  f

рішення,  вирок (суду)

Entscheidungsgremium  n

вирішальний орган

Entscheidungsverfahren   n

процес прийняття рішення

entsprechen

відповідати

Enttäuschung  f

розчарування, зневіра

die Entziehung der Fahrerlaubnis

позбавлення водійських прав

Erbringung  f

отримання (прибутку)

erfahren

дізнаватися

erfassen

охоплювати, реєструвати

erfolgen

відбуватися; здійснюватися; піти слідом (за чим-н.)

erforderlich

необхідний, потрібний

erfordern

вимагати

ergeben sich aus (D)

виявлятися; виходити

Erhalt  m

отримання, зберігання

Erhaltung  f      

1.одерження; 2.збереження

erheblich

значний, суттєвий, переважний

Erhebung  f

1.заява; порушення (справи) 2. облік

die Erhebung und Vertretung der   Anklage

пред’явлення і підтримування обвинувачення

 

erkennbar

видимий, помітний

Erkenntnis  f

мн. висновки, набутий досвід

erklären

проголошувати

erlangen

діставатися, досягати  багатіти

Ermittler  m

слідчий, дізнавач

Ermittlung   f

розслідування, слідство, дізнання, вияснення

Ermittlungsbehörde  f

орган кримінального переслідування

Ermittlungsbehörde  n

слідчий орган, орган розслідування

Ermittlungsverfahren  n

попереднє розслідування

ernennen

призначати на (посаду)

Ernennung  f

призначення

 

ernsthaft

серйозний

eröffnen

відкривати, розпочинати

Erpressung  f

вимагання, рекет, здирництво

Erreger  m

збудник

Erscheinungsform  f

форма існування, місце  явки

erschreckend

жахливий, страшний

ersticken

 подавляти

 Erstkonsument  m

споживач наркотику (вперше)

erstrecken sich über (Akk)

поширюватися, сягати, ширитися

ertappen

спіймати на “гарячому”

Erweiterungf

збільшення; розширення

Erwerb  m

1.ремесло, заняття; 2. придбання, купівля

erwirtschaften

отримати прибуток

erwischen

схопити

Erzeugung  f

виробництво

Erziehungsprozess   m

виховний процес

etablieren

відкривати (торгівлю); закласти початок

Existenzbedrohung  f

загроза існування

existieren

існувати

existierend

існуючий,  явний

F

 

Fach  n

навчальний предмет

Fachleute  pl

фахівці

fahnden   (nach D, auf Akk.)

1.вистежувати, переслідувати, 2. розшукувати (злочинців і тих, хто пропав без вісті)

Fahndung   f

розшук, висліджування, переслідування

Fall  m;  die Fälle Pl.

випадок

fallen

припадати

Fallzahlen  Pl.

кількість випадків

Falschbilanzierung  f

невірне (фальшиве) складення  балансу

Falschgelddelikt  n

злочин, що пов’язаний з підробкою грошей

Falschspiel  n

шулерська гра

Fälschung  f

підробка

fehlend

відсутній

Fertigungsanlage  f

вкладення у виробництво; виробниче підприємство

Festnahme  f

арешт

festnehmen

затримувати; заарештовувати

feststellen

установлювати; констатувати

Feststellung   f

установлення ; констатація

Finanzkreislauf  m

фінансовий обіг

fliehen

утікати

Fluchtland   n

країна, з якої втікають

Flüchtling  m

1. утікач; 2. біженець

Fluchtversuch  m

спроба втечі

Folge  f

наслідок, результат

fordern

вимагати

Förderung  f

сприяння; заохочення, прискорення

Fotohandy  n

мобільний телефон з фотоапаратом

Frachtbrief  m

транспортна накладна

Freiheitsstrafe  f

покарання у вигляді позбавлення волі

fremd

чужий

fügen sich

підкорятися

Führungskräfte  Pl

керівники

G

 

Gaststättengewerbe  n

робота в ресторані (кафе)

gefälscht

підроблений

Gegenmaßnahmen  Pl

контрзаходи, зустрічні міри

Gegenpartei  f

протилежна сторона

Gegensatz  m; іm Gegensatz zu (D)

протилежність; в протилежність (чомусь); навпаки

Gegenstand    m,  Gegenstände

предмет, об’єкт, тема, сюжет

Gegenverkehr m

зустрічний рух

 geheim

таємний

geheimtuerisch

з напускною таємничістю

 Gehör  n
rechtliches  Gehör

слухання
слухання пояснення (усної заяви)

gehören  (zu D) 

належати  (до складу)

Geiselnahme  f

взяття заручників

gelangen

потрапляти  (кудись); діставатися

Gelddarlehen  n

банківська позика;грошова позика

Geldforderung  f

вимагання грошей

Geldwäsche  f

відмивання грошей

gelingen

удаватися, щастити

gelten

стосуватися (когось)

Gemeinschaft f

1.співтовариство; єдність2.об'єднання

genießen

насолоджуватися; користуватися (правами)

Gerechtigkeit  f

справедливість

Gericht   n

суд

 Gerichtsbarkeit  f

allgemeine Gerichtsbarkeit

юрисдикція

загальна юрисдикція

Gerichtshof  m

суд

gering

незначний; малий

geschädigt

 потерпілий

 

Geschädigte  m

потерпілий / потерпіла

Geschäft  n

магазин; бізнес; cправа; торгова операція; фірма

Geschleuste  m

особа, яка нелегально перетнула кордон

Gesellschaftsgefährlichkeit  f

суспільна небезпека

Gesetz  n

 закон

 Gesetz annehmen

прийняти закон

 gesetzgebend

законодавчий

Gesetzgeber  m

законодавець

Gesetzgebungf

1. законодавство; 2. законодавча діяльність

gesetzlich 

законний

Gesetzlichkeit  f

законність

gesichert sein

бути захищеним

gesondert

окремий; відокремлений

gestützt

скорочений

getarnt Part II відtarnen

замаскований; прихований

gewähren

давати (право), надавати

gewährleisten

гарантувати

Gewährleistung   f

гарантія

 Gewährung  f

1.надання, 2.виконання

Gewalt  f

1.влада; 2. насилля

 Gewaltkriminalität  f

насильницька злочинність

gewalttätig

насильницький

gewerblich

1.промисловий, технічний; 2. професіональний

gewerbsmäßig

професійний, фаховий

gewerbsmäßige Hehlerei

скупка краденого (як промисел)

Gewinnm

прибуток

Gewinnerwartung  f

очікування прибутку

Gewinnstreben  n

прагнення отримати прибуток

Gipfeltreffen   n

зустріч на найвищому рівні

gleichberechtigt

рівноправний

Gleichgewicht   n

рівновага

Gleichheit  f

рівність

Glücksspiel  n

азартна гра

Gnadenrecht  n

право помилування

 Grenze  f

кордон

Grenzübergang   m

(місце) переходу кордону

grenzüberschreitend

поза межами;  через кордон

Grenzübertritt  m

перехід кордону

Griff  m

хватка, прийом

Grundgesetz  n

основний закон

 Grundlage  f

основа, засадa

 GUS-Staat  m

країна – член СНД

Gut   n, Güter

товар

H

 

Hackerangriff  m

вторгнення хакера

Haftbefehl  m

постанова про арешт, ордер на арешт

Haftstrafe f, zur ~ verurteilt werden

арешт ;бути засудженим до ув'язнення

Handel  m

торгівля

Handlung  f

1.діяння, вчинок, дія; 2.торгівля; 3. магазин

Нandschellen Pl.

наручники

 harte Droge

важкий наркотик

häufig

частий

Hauptursache   f

основна/ головна причина, підстава

 Hauptverfahren  n

розгляд кримінальної справи судом

 Hauptverhandlung  f

судовий розгляд /справи/, розгляд справи на засіданні суду 1-ї інстанції

 Hausfriedensbruch  m

порушення недоторканності житла

Haushalt  m

1.бюджет; 2. домашнє господарство

Haushaltshilfe  f

допомога в домашньому господарстві

Heimcomputer  m

домашній комп'ютер

herausholen

витягати, видобувати,

Herkunftsangabe  f

вказівка/свідчення про походження

Herkunftsland   n

країна походження

Herrschaftsordnung  f

панівний лад

Herstellung  f

виробництво

High-Tech- Kriminalität,  f

[hai tεk]

злочинність, що пов’язана з високими технологіями

 

Hintergrundrecherche   f

таємний  пошук/розшук

Hinweisgeber  m

свідок, який дає свідчення

Hobbybastler  m

умілець-аматор

hochauflösend

розірваний,  розформований

hochwertig

високоякісний

homogen

однорідний; гомогенний

Hörsaal  m, aber pl Hörsäle

лекційний зал

Hungersnot   f

голод (як масове лихо)

I

 

Identität  f

1.ідентичність; 2.особа (людини)

Identitätsstellung  f

встановлення ідентичності

Identitätsverschleierung   f

приховування даних про особу

IKS-System  n

міжнародна система контролю

illegal

нелегальний

Imageverlust  m

втрата іміджу                                                       

immateriell

нематеріальний

innerbetriebliche Delikte

злочини, які скоюються на підприємстві

Insider  m

співробітник

Insolvenz  f

неплатоспроможність, банкрутство

Insolvenzstraftat   f

злочин у сфері неплатоспроможності

Intelligence  f [in’tεlid3əns]

 інформація; вісті

intern

внутрішній

Internet    n

інтернет

J

 

jagen

гнатися за (кимсь.); переслідувати

Jobvermittlung  [dʒob]

сприяння знайти роботу

jugendgefährdend

небезпечний для молоді

K

 

Kalkül  m

розрахунок

Kapitalanlage  f

капіталовкладення

Kapitalgesellschaft   f

товариство(учасники якого несуть відповідальність лише своїми вкладами, напр..акціонерне товариство)

Kennkartennummer  f

розпізнавальний номер картки

Kenntnis  f

1.знання; 2. відомість, інформація

 

Kennzeichen  n

1.прикмета; 2. номерний знак автотранспортного засобу

Kern   m

суть

 Klage  f

Klage erheben

öffentliche Klage

скарга, прохання /позов
подати скаргу
1. державне обвинувачення в кримінальному процесі. 2. публічне повідомлення про позов

klar

1. ясний; 2. зрозумілий

knacken

зламувати

Know-how n

ноу-хау, винахід

knüpfen ( an A.)

привязувати

Kofferrаum m

багажник (автомобіля)

Konsum  m

споживання

Konsument   m

споживач

Konten anlegen

розміщати рахунки

Kosten  Pl.

витрати, кошти

Kreditantrag   m

контракт про отримання кредиту

Kreditbetrug  m

шахрайство у сфері кредитування

Kredite erschlеichen

виманювати кредити

Kreditvermittlungsbetrug  m

шахрайство, пов’язане з посередництвом в отриманні кредитів

Kriminalpolizei  f

кримінальна поліція

Kunde  m

клієнт

L

 

Ladefläche f

навантажувальна платформа

laden

запрошувати; викликати

Ladendiebstahl   m

крадіжка в магазині

Landesverrat  m

зрада батьківщині

Landfriedensbruch   m

порушення громадського порядку

Landwirtschaft   f

сільське господарство

langfristig

довгостроковий, тривалий

laut  prp  (G,D)

згідно, відповідно до …

Lebensbedingung   f

Pl.   умови життя

lebenslang

довічний

Lehrprozess  m

навчальний процес

Leistung  f

досягнення; виконана робота

Lesesaal  m

читальний зал

loben

хвалити

locken

манити, приваблювати

Löschen  n

стирання

M

 

Machtstreben  n

прагнення отримати владу

Mailbox  f, -en  

поштова скринька (для електронних листів)

männlich

чоловічий

Markenprodukt   n

виріб, що має товарний знак

Markenrechte  Pl.

положення про охорону товарних знаків

Massenmedien Pl.

засоби масової інформації

Maßnahme   f

захід; міра

Maßnahmen  ergreifen

вживати заходів

Maßnahmen treffen

вживати заходів

Medien  Pl.

засоби  масової інформації; масмедія

Medienberichterstattung  f

оголошення в засобах масової інформації

Mehrheitf

більшість

meist

найчастіше; у більшості випадків

melden

повідомляти; доповідати

Menschenhandel   m

торгівля людьми (живим товаром)

Menschenrechtsverletzung  f

порушення прав людини

Menschenschmuggel  m

контрабанда людей

menschenverachtend

людинозневажливий

Merkmal n

ознака; прикмета; характеристика

Milieukriminalität  [miliø:]

злочинність в певному середовищі

militärisch

військовий

 Minderheit  f

меншина, меншість

Ministerpräsident Premiermіnister  m

прем’єр-міністр

Missbrauch m

зловживання

mit Gewalt

насильно

Mitglied  n

член

Mittel  n

засіб

mittellos

незаможний, без засобів

mittels

за допомогою

Möglichkeit  f

можливість

Mohr  m, -en

мавр, негр

Mord  m

умисне вбивство

mosaisch

іудейський

Motto   n

девіз, гасло, епіграф

Muslime  Pl.

мусульмани

N

 

Nachahmer  m

той, хто наслідує

Nachahmung  f

наслідування

nachgeordnet 

підлеглий;  підпорядкований

Nachrichtendienst  m

служба новин

nachweisen

доводити, доказувати; підтверджувати (документально); виявляти

Nahrungsmittel  n

продукт харчування

Nationale Akademie des Іnnern   f

Національна академія внутрішніх справ

Netz  n    gut ausgebautes ~

мережа;  добре розвинена мережа

Netzwerksystem  n

система мереж

Niederschlag finden in (D)

знайти своє вираження (втілення) в

Notlage   f

злиденне  /скрутне становище

Notruf  m

1.виклик скорої допомоги; екстренний виклик (поліції)  2.cигнал тривоги

nuklear

ядерний

Nuklearterrorismus  m

ядерний тероризм

O

 

obliegen (D)

1. займатись; 2.входити в обов’язки

Observation  f

 візуальне спостереження; стеження за ким-н

offen

відкрито

offensichtlich

очевидний, явний

öffentlich

громадський; офіційний; публічний

öffentliche Verwal­tung  f

державне управління

Offiziersschüler  m

курсант

Öffnung   f

1.відкриття; розкриття; 2.отвір

Ohnmacht   f

безсилля, безпорадність

Online - Banking

банківські операції через "он-лайн"

Online-Geschäft  f

справи/торгівля через "он-лайн"

Opfer n;   zum Opfer fallen

жертва; стати жертвою

Ordnung   f
die Ordnung des Straßenverkehrs

порядок
правила дорожнього руху

ordnungsgemäß

правильно, належним чином

Ordnungswidrigkeit   f

адміністративне правопорушення

Organisierte Kriminalität  f (OK)

організована злочинність

orthodox

1.ортодоксальний; 2.православний

ortskundig

який знає місцевість

P

 

 Passant   m

перехожий, пішохід

Passwort-Fischen

"виловлювати" пароль

 Personenkraftwagen  m (Pkw)

легковий автомобіль

 Pflicht  f

обов’язок

PIN (Persönliche Identifikationsnummer)

особистий ідентифікаційний номер

Piraterie  f

піратство

 planmäßig

планомірно

Preisstabilität   f

стабільність цін

Produktpiraterie   f

підробка виробів

die Prüfung ablegen

складати іспит

Q

 

Qualität   f

якість

quasi

ніби-то; в деякій мірі; так би мовити

R

 

rasant

бурхливий

Raub  m

пограбування, розбій

Raubüberfall  m

напад з метою  пограбування

Rauschgiftdelikt  n

злочин, що пов’язаний з незаконним обігом наркотиків

Rauschgifttote  m

особа, що померла від споживання наркотиків

Rechnungshof   m

рахункова палата

 Recht  n 

право

 Rechtsanwalt  m

адвокат

Rechtsauslegung   f

роз’яснення закону

Rechtsmittel  n
Rechtsmittel einlegen

засіб обжалування судового рішення
подати апеляцію; опротестувати

 rechtsprechende Gewalt 

судова влада

Rechtsprechung  f

правосуддя

Rechtssatz  m

1.правова норма; 2. правовий принцип

 Rechtsstaat  m

правова  держава

Rechtsvorschriftf

правова /законодавча норма;

rechtswidrig

протиправний

Referat  n

відділ;сектор адміністративного закладу

Regel   f

правило

Regelfall   m    im ~

як правило

regelrecht

справжній, дійсний

rein

чистий

Reinigungskraft  f

прибиральниця

Relation  f

відношення, співвідношення

 Rentnerin  f

пенсіонерка

 Reparatur  f

ремонт

Repressalie  f

репресія

ressortübergreifend  [rε’so:r]

поза межами відомства

richten sich

бути спрямованим

Richter   m

суддя

Rotlichtmilieu  [mi’ljø: ]

середовище розпусти

Rückgang  m

зниження, спад, скорочення

Rückkehr f

повернення

Ruhestand  m

відставка; вихід на пенсію

 rund um die Uhr

цілодобово

S

 

Sachverhalt  m

суть справи; стан речей

Sattelanhänger  m

напівпричіп

 Schaden  m

1. шкода, збитки; 2. ушкодження

schädigen

шкодити; завдавати збитків

Scham  f

сором

schätzen  auf (Akk)

1.приблизно визначати; 2. оцінювати

Scheidung f

розлучення

Schießanlage   f

тир

schießen

стріляти

Schleuser  m

особа, яка нелегально переправляє мігрантів через кордон

Schleuser  m

особа, яка нелегально переправляє мігрантів через кордон

Schleusergruppe f

групa, якa займається нелегальним провозом (людей)

Schleusung   f

переправляння (через кордон)

Schleusungskriminalität  f

злочинність,що пов’язана з нелегальним провозом/ транспортуванням (людей)

Schleusungsroute   f

маршрут нелегального пересування

 Schmuck  m

1.прикраса; 2. коштовність

 Schmuggel  m

контрабанда

Schritt  halten

не відставати, йти в ногу

Schütze  m

стрілець

schützen

захищати

Schutzgelderpressung  f

рекет, шантаж з метою вимагання грошей

 Schutzpolizei  f

поліція охорони громадського порядку

Schwachstelle  f

слабке місце

Selbststudium  n

самопідготовка

Seminarraum  m

аудиторія для практичних занять

Sicherheit  f

безпекa

Sicherheit  f

безпека

Sicherheitsbehörde   f

орган (охорони) громадської безпеки

Sicherheitslücke  f

прогалина у створенні безпеки

Sichtvermerk  m

віза, відмітка в паспорті

signifikant

важливий; характерний

Sinn m

сенс, суть, значення

sinnvoll

осмислений, розумний

 Sittlichkeitsverbrechen  n

сексуальний злочин

Sitz  m

місцезнаходження, резиденція

Sklaverei f

рабство

Softwarepiraterie  f

піратство програмного забезпечення

sorgen  für  (Akk)

піклуватися  (про кого-н., що-н.)

Sorgerecht   n

право і обов’язок батьків піклуватися про дітей

Sorgfalt  f

ретельність; точність

Spannungssituation f

напружена ситуація

speichern

зберігати

spesen  Pl

витрати

Spezialeinsatzkommando (SEK)  n

спец. підрозділ швидкого реагування

Spiel  n;  ins ~ kommen

вступати в гру, випливати на поверхню

Sprecher   m

спікер, речник

Spur  f
Spuren sichern

слід
зафіксувати/ зберегти сліди

spürbar

відчутний, помітний

Spurensuche  f

пошук, розшук

 Staat  m

держава

 Staatsanwalt  m

прокурор

Staatsanwaltschaft  f

прокуратура

 Staatsgewalt  f

державна влада

Staatsschutzdeliktе  Pl.

злочини проти безпеки держави

stammen  (aus D)

походити, бути родом з

stattfinden

відбуватися

stehlen (a,o)

красти

steigen

підніматися; зростати, збільшуватися

Stelle  f

місце

 Stellungnahme   f

об’явити свою позицію

Steuergeld   n

гроші отримані від податків

Steuerungsinstrument   n

інструмент управління

Steuervergehen  n

злочин, пов’язаний з податками

 Stichverletzung   f

колота рана

Stiftung  f

фонд

 Stimmabgabe   f

голосування

 Stimmung  f

настрій

 Stoff  m

речовина

 Strafanzeige  f

заява (правоохоронним органам) про злочин

strafbar

караний

strafbares Verhalten   

кримінально-карана поведінка

Strafbarkeit  f

караність

 Strafe  f

покарання

straff  adv

чітко; суворо (про дисципліну)

Strafgesetzbuch  n(StGB)

кримінальний кодекс

Strafjustiz   f

кримінальна юстиція

Strafprozess  m

кримінальне судочинство

Strafrecht  n

кримінальне право

Strafrechtspflege  f

здійснення правосуддя по кримінальних справах; кримінальне судочинство

Strafrechtsprinzip  n

кримінально-правовий принцип

 Straftat  f
die Straftat begehen

злочин
вчинити/скоїти  злочин

 Straftäter,  m

злочинець

Strafurteil  n

вирок

 Strafverfahren  n

розслідування у кримінальній справі

 Strafverfolgung    f
Strafverfolgung einleiten

кримінальне переслідування
порушувати кримінальну справу

Strafverfolgungsbehörde   f

орган  кримінального  переслідування

 Strafverteidigung   f

захист у кримінальному процесі

Strafvollstreckung   f

виконання покарання

Strafvollstreckungsbehörde  f

орган виконання покарань

Strafzumessungsregel  f

правила визначення міри покарання

 Streifenbeamte  m

поліцейський, який несе патрульну службу

 Streifendienst  m

патрульно-постова служба

Streifenwagen  m

патрульний поліцейський автомобіль

Streitigkeitf

чвари; сварка

studieren

навчатися в вузі

Stundung  f

перенесення термінів

Subventionsdelikt   n

злочин, що пов’язаний з незаконним отриманням державної субсидії

Subventionsgeber   m

той, хто надає субсидію

Subventionsverfahren  n

процес, пов’язаний із наданням субсидії

Suche   f

пошук

T

 

Tagesordnungf

порядок денний

Tankstelle  f

бензоколонка

 Taschendieb  m

кишеньковий злодій

Tat  f
die Tat begehen

дія,  вчинок, справа
вчинити злочин

Tatbestand  m

склад злочину

Täterkreis  m

коло/група злочинців

Tatmittel  n

засіб скоєння злочину

Tatort   m

місце події, пригоди, скоєння злочину

Tatsache  f

факт

tatsächlich

фактично, насправді

 Tatverdacht   m

підозра про скоєння злочину

Tatverdächtigem

підозрюваний (в скоєнні злочину)

tauchen

появлятись, випливати

täuschen

обманювати, вводити в оману

Terrornetzwerk  n

терористична  мережа

trachten  (nach D.)

прагнути;  добиватися

Trend  m

тенденція

Trennungf

розлучення

treuwidrig

сумнівний

Tun   n

спосіб дій, поведінка

U

 

 Übereinstimmung  f   

відповідність

Überfuhrung   f

викриття кого-н.

übergreifend

надзвичайно широкий

übernehmen

переймати; запозичати

Überschwemmung   f

повінь

überstellen

передавати (по інстанції)

übertragen

передавати

 überwachen

стежити; контролювати

Überwachung  f

спостереження; контроль

überwiegen 

переважати (чисельно)

überwiegend

переважно

Umbau  m

перебудова

 Umbruchszeit  f

переломний період

umfangreich

великий, широкий

 umfassen

охоплювати

Umfrage  f

опитування

Umgang  m

поводження

umgehen

1.обходити; оточувати 2.уникати

Umsetzung   f

реалізація, втілення

Umsаtz  m

товарообіг

Umwelt  f

навколишнє середовище

Umweltzerstörung  f

нищення /спустошення довкілля

unabhängig sein von (D)

бути незалежним від (кого, чого)

 Unabhängigkeit  f

незалежність

Unabhängigkeitsbewegung  f

визвольний рух

 Unantastbarkeit  f

недоторканність

unantаstbar

недоторканий

unbefugt

не уповноважений; несанкціонований

unberechtigt

неправомірний, незаконний

Unbrauchbarmachung  f

пошкодження; зробити непридатним

unerlaubt

недозволений/заборонений

Unfall   m

нещасний випадок, аварія

unschuldig

невинний

untergeordnet

другорядний

Untergrund  f

підґрунтя, фон

Unternehmen  n

(промислове) підприємство; фірма

Unterricht  m (nur Singular)

заняття

Unterschlagung  f

1.приховування; 2. розтрата; присвоєння

unterstellen

підпорядковувати

unterstützen

підтримувати

Unterstützungshandlung f

дія, яка потребує підтримки

Untersuchungsbehörde  f

орган слідства

Untersuchungsführerm

слідчий

Untersuchungshaft  f

попереднє утримання‚ утримання під вартою

Untreue  f

невірність, зрада

unverändert

що не змінився, незмінений

Unverletzlichkeit  f

недоторканність

Ursache f

причина, підстава

 Urteil   n

вирок

urteilen

1.судити; 2. розглядати судову справу;
3. виносити вирок

V

 

vehement

сильний; стрімкий

verabschieden

 приймати; затверджувати (закон)

Verabschiedungf

прийняття, затвердження

 verankern

закріплювати

verantwortlich sein für (Akk)

бути відповідальним за (що-н.)

veräußern

1.продавати; 2. відчужувати

Verbindungsbeamte  m

офіцер по зв’язках ( за кордоном) з правоохоронними органами

verborgen  Part II від  verbergen

прихований, таємний

verboten

заборонений

Verbrechen  begehen

вчинити/скоїти злочин

Verbrechen  n

злочин

Verbrechensaufklärung  f

розкриття злочинів

Verbrechensbe­kämpfung  f

боротьба зі злочинністю

Verbrechensverhütung   f

запобігання злочинам

 Verbrechensvorbeugung  f

запобігання злочинам

Verbreitung  f

поширення

 verdächtig

підозрілий

verdammt

приречений; засуджений

verdeckte Ermittler  m

оперативний працівник

Verdienstmöglichkeit  f

можливість  заробітку

verdoppeln sich

подвоїтися, збільшитися вдвоє

Verfahren  n

1. дія, акт; спосіб ; 2. процес, справа;

Verfälschung   f

підробка (часткове внесення змін у законно складені документи)

 Verfassungsgericht  n

Конституційний cуд

verfolgen

переслідувати  (втікача)

Verfolgung f

переслідування; гоніння; утиски

verfügen  (über Akk)

мати у своєму розпорядженні; володіти

Vergangenheit  f

минуле

Vergehen  n

злочин, провина

Vergewaltigung  f

згвалтування

vergleichsweise

порівняно, порівнюючи

verhaften 

заарештовувати

Verhalten  n

1.поведінка; 2.ставлення (zuD, gegenA) до кого,чого

 verheerend

 страшний, спустошливий, руйнівний, жахливий

verhindern

запобігати (чому), перешкоджати

Verhinderungf

запобігання; перешкода

Verkauf m

продаж

verkaufen

продавати

Verkehr   m

транспорт

Verknappung   f

зменшення; дефіцит

Verkündigung  f

оголошення, проголошення

verlangen

вимагати

verleiten

підбурювати (кого-н.)

verletzen

пошкоджувати, порушувати

vermitteln

бути посередником

Vermögensbefugnis  f

майнові повноваження

Vermögensbetreuungspflicht  f

обов’язок супроводу майна

Vermögensinhaber  m

власник майна

vermögenswert

 

 vernehmen

 допитувати

Vernehmung  f

допит

verpflichten

зобов'язувати

verschaffen

 

verschaffen

дістати, добути

verschärfen

загострювати; посилювати

verseucht  sein

бути отруєним

Versicherungsbetrug  m

страхове шахрайство

versorgen  mit (D)

постачати. забеспечувати

Versteck  n

схованка; укриття

verstecken sich

ховатися

Verstоß  m

 

Versuch m

спроба

versuchen

намагатися, пробувати

verteidigen

захищати

Verteidiger  m

захисник (адвокат)

Verteilung  f

розподіл

Vertrag  m

договір

Vertrauensstellung  f

відповідальний пост, посада

vertraulich

1.довірливий;  2. секретний

vertreten

представляти

Vertreter  m

представник

Vertretung  f

представництво

verüben

скоювати (злочин)

Verunreinigung  f

забруднення

Veruntreuen   n

розтрачувати, розкрадати

verursachen

спричинювати, бути причиною (чогось)

Verwaltung  f

1.управління, адміністрація; 2. державно-адміністративна діяльність

Verwaltungsrecht  n

адміністративне право

verwechseln

переплутати

verwenden

використовувати, застосовувати

Verwendung  f

використання, застосовування

verzeichnen

констатувати; відзначати; реєструвати

verzichten   (auf Akk.)

відмовлятися;   зрікатися

via

по

Vielzahl   f

велика кількість

Viertel  n

чверть

Violenz  f

насилля

Visier m

приціл

 Volksabstimmung  f

нарoдне голосування

 Volksverhetzung   f

підбурювання народу

 vollberechtigt

повноправний

vollenden

завершувати, закінчувати

Vollkommenheitf

досконалість

vollstrecken

виконувати вирок (рішення) суду

Vollstreckung   f

виконання

Vollstreckungsleiter  m

суддя (у справах неповнолітніх)

 Vollstreckungsverfahren  n

процес виконання вироку /за рішенням суду/

 vollziehende Gewalt

виконавча влада

Vollzug  m

виконання покарання

voranschreitend

який передує , вищезгаданий

Voraussetzung  f

передумова

vorbestraft

той, який має судимість

vorenthalten

затримувати, не давати (комусь щось)

Vorfeld  n

передня  смуга;  полоса  забезпечення

vorgehen

іти вперед, просуватися

Vorgehenn

прийняття заходів, дій

Vorkenntnisse  Pl.

попередні знання

vorläufig  

тимчасовий

vorlegen

подавати, показувати (документ)

die Vorlesung halten

читати лекцію

vorliegen

існувати, бути в наявності

vorrangig  sein

бути справою першорядного значення

 Vorschlag  m

подання, пропозиція

vorschlagen

запропонувати

Vorschrift  f

припис

Vorspiegelung  f

обман, задурювання

Vorstand m, Vorstände

правління

vortäuschen

імітувати щось, мати схожість з чимось; давати заздалегідь неправдиву інформацію; інсценувати

Vorteil  m

користь, перевага

Vorteilsgewährung  f

забезпечення користі

Vorwand m

привід

 Vorwurf   m

докір

W

 

wachen über  (Akk)

стежити (за чим); охороняти

Wachstum  n

ріст

Waffe  f

зброя

Waffenhandel  m

торгівля зброєю

 Wahl  f

вибори, обрання

 wählen

обирати, вибирати , голосувати

wahren

берегти; охороняти

Wahrheit  f

правда, істина

 Wahrnehmung  f

сприйняття

Währungf

валюта

Wandel  m

зміна

Wanderung   f

переміщення; міграція

Wanderungsbewegung  f

переміщення; міграція

Waren  Pl

товари

Warenzeichen  n

товарний знак

warnen

застерігати, попереджати

Wasserschutzpolizei  f

водна поліція

 wechselvoll

змінюючий

weiblich

жіноча стать

Weigerung  f

відмова; ухиляння

Weisung  f
Weisungenerteilen

вказівка
давати вказівки

 Weisungsbefugnis  f

повноваження; мати право давати вказівки

weltweit

глобальний; який охоплює весь світ

 Wert  m

1.вартість; ціна; 2. цінність

wesentlich

значний, істотний

wettbewerbsrechtlich

 

 widerspiegeln

відображати

Widerspruch  m

протиріччя;  зауваження

Wirtschaft  f

економіка

Wirtschaftskreislauf  m

 

Wirtschaftskriminalität  f

економічна злочинність

Wirtschaftsordnung  f

економічний  лад

Wirtschaftsprüfung  f  WP

податкова перевірка

Wohlstand m

добробут; заможне життя

Wucherzinsgeschäft   n

угода під лихварські проценти

 Würde  f

гідність

Wut  f

лють, злість

Z

 

 zählen

нараховувати

 Zahlungsmittel  n

платіжний засіб (монета,банкнот,чек,вексель)

 zerren

смикати, тягти (силоміць)

Zeuge  m

свідок

ziehen in ihren Bahn

приваблювати своєю чарівністю

Zielbereich  m

цільова галузь

Zielland  n

приймаюча країна

Zielsetzung  f

поставлення перед собою мети

Zinspolitik   f

процентна політика

Zivilrecht  n

цивільне право

Zoll  m

митниця

Zolldiensstelle   f

митниця

Zollvergehen   m

митний злочин

Zueignung   f

присвоєння

Zufluchtsland  n

країна, в якій можна знайти притулок

Zugang  m

доступ

Zugriff  m

доступ

zugunsten

на користь

Zuhälterei  f

сутенерство

zunehmen (nahm zu, zugenommen)

зростати, збільшуватись

zuordnen

відносити (до чого-небудь)

zurückgehen

знижуватися; падати

zusammenfassend

узагальнюючи; підсумовуючи

Zusammenhang  m
іmZusammenhang mit (D)

зв’язок
у зв’язку з чим-н.

Zusammenschluss  m

об’єднання

zusammensetzen sich aus (D)

складатися ( з чого)

zusammenwirken

взаємодіяти

zustande  kommen

здійснюватися

zuständig sein  für (Akk)

бути відповідальним за що-н.; бути в компетенції

 Zustimmung  f

згода

Zuwanderer  m

переселенець (з іншої країни); іммігрант

zweckgebunden

цільовий

zwingen (zu D)

примушувати

Zwischenprüfung (f) ablegen

складати залік

 Zwischenverfahren  n

попередній розгляд справи

 

 

СПИСОК ЮРИДИЧНИХ СКОРОЧЕНЬ

 

AbwAG

Abwasserabgabengesetz

закон про податки за право спуску стічних вод

AFG

Arbeitsförderungsgesetz

закон про сприяння працевлаштуванню та професійній освіті

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen

загальні умови укладання договорів

AGBG

Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

закон про регулювання права загальних умов укладання договорів

AktG

Aktiengesetz

закон про операції з цінними паперами

Art

Artikel

стаття

AsyVro

Asylverfahrensgesetz

закон про процедуру надання та позбавлення права на притулок

Aus1G

Ausländergesetz

закон про статус іноземних громадян

BAG

Bundesarbeitsgericht

Федеральний суд по розгляду трудових спорів

BAK

Blutalkohol-Konzentration

концентрація алкоголя в крові

BBiG

Berufsbildungsgesetz

закон про професійну освіту

BDSG

Bundesdatenschutzgesetz

Федеральний закон про охорону даних, що не підлягають розголошенню

BetrAVG.

Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung

закон про покращення забезпечення по старості робітників підприємства

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch

Громадянський кодекс (ГК)

BGH

Bundesgerichtshof

Федеральний суд (верховний суд ФРН)

BlmSchG

Bundes-Immissionsschutzgesetz

федеральний закон про охорону навколишнього середовища від шкідливого впливу

BNatSchG

Bundesnaturschutzgesetz

федеральний закон про охорону природи

BörsG

Börsengesetz

закон про біржі й біржеві угоди

BTDrucks

Bundestagsdrucksache

бланк бундестагу

BurlG

Bundesurlaubsgesetz

федеральний закон про надання відпусток

BverfG

Bundesverfassungsgericht

федеральний конституційний фронт

BverfGG

Bundesverfassungsgerichtsgesetz

закон про федеральний конституційний суд

BVerwG

Bundesverwaltungsgericht

федеральний адміністративний суд

EBVerwG

Entscheidungssammlung des Bundesverwaltungsgerichts (zitiert nach Band und Seite)

збірник судових прецедентів федерального адміністративного суду

BWahlG

Bundeswahlgesetz

федеральний закон про вибори до бундестагу

BWVollzO

Bundeswehrvollzugsordnung

положення бундесверу про виконання покарань

bzw.

beziehungsweise

або

d.h.

das heißt

тобто

ErbStG

Erbschaftssteuergesetz

закон про податок зі спадщини

EStG

Einkommensteuergesetz

закон про податок на додану вартість

e.V.             

eingetragener Verein

зареєстроване товариство/об’єднання зареєстрована спілка

f.

der (die) folgende

наступний, наступне

ff

die folgenden

наступні

GenG

Genossenschaftsgesetz

закон про кооперативні товариства

GG

Grundgesetz

основний закон (конституція)

GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

товариство з обмеженою відповідальністю

GmbHG

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung

закон про товариства з обмеженою відповідальністю

GÜKG

Güterkraftverkehrsgesetz

закон про автомобільні вантажні перевезення

GVG

Gerichtsverfassungsgesetz

закон про судоустрій

GWB

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

закон проти обмежень у конкурентній боротьбі на ринках збуту

HGB

Handelsgesetzbuch

торгівельний кодекс

i.d.F

in der Fassung

у редакції

JArbSchG

Jugendarbeitsschutzgesetz

закон про охорону праці неповнолітніх

JGG

Jugendgerichtsgesetz

закон про правосуддя у справах неповнолітніх

KG

Kommanditfesellschaft

Командитне товариство (товариство, засноване на вірі)

KSchG

Kündigungsschutzgesetz

закон, що забороняє необгрунтоване звільнення (або виселення з квартири)

LFZG

Lohnfortzahlungsgesetz

закон про продовження виплати заробітної платні

MHG

Gesetz zur Regelung der Miethöhe

закон про регулювання квартирної плати

MuSchG

Mutterschutzgesetz

закон про охорону материнства

Nr.

Nummer (n)

номер(и)

OHG

Offene Handelsgesellschaft

відкрите торгівельне (акціонерне) товариство

OLG

Oberlandesgericht

верховний суд землі

OWiG

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

закон про порушення суспільного порядку

PartG

Parteiengesetz

закон про статус політичних партій

RuStAG

Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz

закон про німецьке підданство й громадянство

S.

Seite, Satz

сторінка, теза, положення, пропозиція

s.

siehe

дивись

SchwbG

Schwerbehindertengesetz

закон про осіб, що отримали тяжкі тілесні ушкодження

SGB 1

Sozialgesetzbuch, Erstes Buch (bzw.Viertes, Zehntes Buch)

Кодекс соціального права, перша книга (або четверта, десята)

sog.

sogenannt

так званий

StGB

Strafgesetzbuch

Кримінальний кодекс

StPO

Strafprozeßordnung

Кримінально-процесуальний кодекс

StrRG

Strafrechtsreformgesetz

закон про реформування кримінального права

StVG

Straßenverkehrsgesetz

закон про дорожній рух

StVO

Straßenverkehrsordnung

правила дорожнього руху

StVollzG

Strafvollzugsgesetz

закон про виконання покарань

StVZO

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

положення про видання прав водіям; положення про допуск транспортних засобів до вуличного руху

TVG

Tarifvertragsgesetz

закон про тарифні угоди, закон про порядок укладання колективних договорів

u.a.

unter anderem

у тому числі

usw.

und so weiter

тощо

VersG

Versammlungsgesetz

закон про порядок проведення зборів

vgl.

vergleiche

порівняй

v.H.

vom Hundert

відсоток

VO

Verordnung

постанова, розпорядження, припис, наказ

VwGO

Verwaltungsgerichtsordnung

положення про адміністративні суди

VwVfG

Verwaltungsverfahrensgesetz

закон, що регулює порядок розгляду адміністративних порушень

WHG

Wasserhaushaltsgesetz

закон про регулювання водного режиму

WStG

Wehrstrafgesetz

закон про відповідальність за військові порушення

z.B.

zum Beispiel

наприклад

ZPO

Zivilprozeßordnung

Цивільний процесуальний кодекс (ЦПК)

 

ЕКСПРЕС СЛОВНИК