СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Бориско Н.Ф. “Бизнес курс немецкогоязыка. - К.:” Логос“,1997.-215 с.
 2. Бориско Н.Ф. Бизнес-курснемецкогоязыка. К., “Заповіт”,1997.
 3. Григоренко І.А., Мінченко О.В. «Українсько-німецький розмовник для працівників органів внутрішніх справ». К.: НАВС, 2011.- 42с.
 4. Жукевич І.П. «Українсько-німецький-англійський тлумачний словник юридичної лексики». К.: 2011. – 68с.
 5. Кравченко С.М. Граматика німецької мови (в таблицях та схемах). – Київ‚ 1997.
 6. Кузнєцова В.О.Німецька мова для курсантів та слухачів ВНЗ системи МВС України.- К:, ДП “Друкарня МВС України”, 2003.
 7. Мінченко О.В. Лексичний мінімум з німецької мови професійного спрямування.-К: Типографія КНУВС, 2006.
 8. Немецко-русский юридический словарь М. 1985.
 9. Німецько-українськийукраїнсько-німецький  словник. K., 1994.
 10. Німецько-український українсько-німецький словник. /За ред. Е.І.Лисенко.-К.:,1994. - 354с.
 11. Нітенко О.В.Німецька мова для студентів-юристів [Книга]: навчальний посібник / О.В. Нітенко. – Київ: КНТ, 2008. – 176с.
 12. Романюк О.І. «Німецька мова  для магістрів-правознавців» К.,-2010, - 56с.
 13. Романюк О.І. Німецька мова для працівників правоохоронних органів. К.‚ “Євроіндекс”‚ 1998.
 14. Романюк О.І. Німецька мова. Посібник з навчання реферуванню німецької юридичної літератури. К.‚ “Євроіндекс”‚ 1998.
 15. Словник скорочень німецької поліцейської лексики.К.,1999
 16. Юридичний словник (російсько-українсько-англійсько-німецький). – Київ, 1995.
 17. Juma. Zeitschrift für die Jugend
 18. Bayerns Polizei
 19. Polizei Kurier
 20. Kriminalistik

 

 

 

 

 

 

 

ЕКСПРЕС СЛОВНИК