ПЕРЕДМОВА

Посібник складено відповідно до вимог Програми з іноземної мови для вищих навчальних закладів МВС України.

Мета посібника:

 • виробити навички активного володіння сучасною німецькою юридичної термінологією;
 • розвинути навички читання, усного мовлення, реферування на основі відібраного матеріалу по тематиці, яку узгоджено з фахівцями профілюючих кафедр НАВС.

Посібник розрахований на комплексне оволодіння курсантами та слухачами німецькою мовою. Це означає, що на одному і тому ж тексті вивчається лексичний, фонетичний та граматичний матеріал, передбачений програмою.

У посібнику розглядаються такі тематичні розділи:

 • Моє навчання в академії. Моя майбутня професія
 • Суспільно-політичний устрій України
 • Національна поліція України
 • Суспільно-політичний устрій ФРН
 • Поліція ФРН
 • Європейський Союз
 • Злочин та покарання. Види злочинів. Організована злочинність
 • Наркобізнес
 • Торгівля людьми
 • Нелегальна міграція
 • Комп’ютерна злочинність
 • Економічна злочинність
 • Тероризм
 • Органи кримінального переслідування
 • Опис особи

Кожний розділ має однакову структуру. Основний текст має пояснення та активний словник. Післятекстові лексико-граматичні вправи служать для закріплення активного словника до тексту, граматичного  матеріалу та для навчання всім видам мовленнєвої діяльності.

 

Організаційно-методичні рекомендації

Основною формою оволодіння навчальним матеріалом посібника є навчання в аудиторії під керівництвом викладача. Працювати над матеріалом необхідно постійно та систематично. Не слід переходити до вивчення нового матеріалу, якщо ще не засвоєний попередній. У всьому об’ємі навчального матеріалу важливе місце займає розвиток вмінь роботи зі словником. Слова в словнику даються тільки в початковій формі: дієслово - в інфінітиві, іменник - в називному відмінку однини, прикметник - в основній формі.

Робота над текстом починається з читання та перекладу тексту на рідну мову, вивчення нових слів та виразів. Після цього необхідно приступити до виконання лексичних та лексико-граматичних вправ. З метою закріплення та розвитку навичок вимови всі вправи необхідно читати вголос. Завершальним етапом роботи над матеріалом уроку є виконання вправ на розвиток навичок усного мовлення.

Така раціональна та чітка організація роботи над навчальним матеріалом дає можливість успішно засвоїти юридичну  термінологію і сформувати уміння та навички усного мовлення та читання   фахової  літератури німецькою мовою.

ЕКСПРЕС СЛОВНИК