Шановні користувачі !

Вашій увазі пропонується мультимедійний посібник «Історія держави та права», розроблений з урахуванням вимог навчальної програми дисципліни «Історія держави та права», яка викладається в Національній академії внутрішніх справ. Посібник містить навчальні, мультимедійні та методичні матеріали, розкриває зміст навчальної дисципліни стосовно найважливіших питань історії держави та права.

Мультимедійний посібник складається з інформаційних блоків:

«Вступ» – містить вступне слово, де зазначається мета та завдання навчальної дисципліни.

«Навчальні матеріали» містить тексти лекцій до навчальних тем дисципліни.

«Мультимедійні презентації до тем» містить презентації до навчальних тем дисципліни.

«Навчально-методичні матеріали» містить інформацію та організаційно-методичні вказівки для здобувачів вищої освіти, питання семінарів, тематику рефератів, контрольні питання, питання для підсумкового контролю.

«Рекомендована література» містить перелік джерел, рекомендованих для використання в навчальному процесі та наукової роботи, перелік вибраних електронних ресурсів.

«Тестовий контроль знань» містить тестові завдання для перевірки рівня знань до кожної теми та за підсумками вивчення всієї дисципліни загалом.

«Автори» – містить відомості щодо розробників мультимедійного посібника.