Національна  академія   внутрішніх справ

Кафедра історії держави та права

Мультимедійний посібник

«Історія держави та права»