Page 3 - dovidnyk_patyk_17-08-2018
P. 3

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ УДК 343.147
 ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ     У90
 НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ
 ЕКСПЕРТИЗ


        Рекомендовано до друку науково-методичною радою Національної
         академії внутрішніх справ 21 травня 2017 року (протокол № 3)                     У90
              Участь спеціаліста в огляді місця події
         [Текст]: довідник. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 128 с.


 УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА
 В ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ

 Довідник   У довіднику розглянуто алгоритм дій спеціаліста під час огляду місця
       події, особливості виявлення, фіксації, вилучення та пакування слідової
       інформації, тактику дій під час огляду місця події в окремих ситуаціях.
        Для працівників органів досудового розслідування, експертних
         підрозділів, науково-педагогічного складу вищих юридичних
          навчальних закладів, здобувачів ступенів вищої освіти.

                                УДК 343.147

           © Головне слідче управління Національної поліції України, 2018
 Київ               © Національна академія внутрішніх справ, 2018
 2018       © Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, 2018

                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8