Page 2 - dovidnyk_patyk_17-08-2018
P. 2

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ                      УДК 343.147
            ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ                            У90
           НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

        НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
     КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ
                 ЕКСПЕРТИЗ


                                                  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Національної
                                                   академії внутрішніх справ 21 травня 2017 року (протокол № 3)                                                               У90
                                                        Участь спеціаліста в огляді місця події
                                                   [Текст]: довідник. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – 128 с.


              УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА
              В ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ

                  Довідник                            У довіднику розглянуто алгоритм дій спеціаліста під час огляду місця
                                                 події, особливості виявлення, фіксації, вилучення та пакування слідової
                                                 інформації, тактику дій під час огляду місця події в окремих ситуаціях.
                                                  Для працівників органів досудового розслідування, експертних
                                                   підрозділів, науково-педагогічного складу вищих юридичних
                                                    навчальних закладів, здобувачів ступенів вищої освіти.

                                                                          УДК 343.147

                                                     © Головне слідче управління Національної поліції України, 2018
                   Київ                                      © Національна академія внутрішніх справ, 2018
                   2018                               © Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, 2018

                                                                 3
   1   2   3   4   5   6   7