ВСТУП


Актуальність даного посібника викликана тим, що діяльність підрозділів Національної поліції забезпечує розв'язання складних, багатоаспектних завдань щодо протидії злочинності.

Із прийняттям низки антикорупційних законів у жовтні 2014 р. в Україні здійснене найбільш масштабне та системне реформування антикорупційного законодавства. Зміни законодавчого поля стосувалися врегулювання ключових секторів антикорупційної діяльності в державі:

1) формування та моніторинг державної антикорупційної політики;

2) превентивна антикорупційна діяльність;

3) переслідування за корупцію.

Виконання даних завдань вимагає від працівників оперативних підрозділів високопрофесійних знань, і це набагато спрощується, якщо матеріал надається у вигляді схем, тестів-запитань і відповідей на них.

Робота з даним посібником дозволяє слухачу об'єктивно визначити свій індивідуальний рівень знань предмета і виявити в ньому «білі плями». У процесі роботи з мультимедійним навчальним посібником відбувається не тільки закріплення отриманих знань, але і отримання нових. При цьому матеріал засвоюється на більш високому якісному рівні, ніж при прослуховуванні лекцій або читанні підручника. Активна робота з вирішення завдань приводить у дію всі види пам'яті.

Формуються навички, необхідні поліцейському в професійній діяльності. Наявність «ігрового елемента» в тестуванні робить процес навчання цікавішим.

Регулярне застосування мультимедійного навчального посібника дозволяє фіксувати динаміку зміни рівня підготовленості поліцейських. Так, порівняння результатів виконання тесту в декількох групах, в яких навчальна дисципліна викладалась за різними методиками, допоможе виявити більш ефективні з них.

Точність, простота, доступність, можливість автоматизації сприяють все більш широкого застосування мультимедійного навчального посібника в практиці.

Застосування посібника з метою навчання (в ході самостійної роботи, на семінарських чи практичних заняттях) допоможе зробити крок від пояснювально-ілюстративного навчання до проблемно-програмованого.

Даний посібник допоможе науково-педагогічному працівнику організувати регулярне тестування слухачів з метою системного контролю їх рівня знань.

Навчальний посібник розроблений для працівників правоохоронних органів, зокрема оперативних підрозділів кримінальної поліції України, викладачів та наукових працівників, студентів, курсантів, слухачів.