СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ - СПОУ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec commodo sapien et dapibus consequat.
МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПОСІБНИК
"СУДОВІ
ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ"
КАФЕДРА
           КРИМІНАЛЬНОГО
                                      ПРОЦЕСУ
Перейти к контенту

Главное меню:Нормативно-правові акти:

 
1.     Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. // http://www.rada.gov.ua.
 
2.     Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18-24.
 
3.     Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17.
 
4.     Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 грудня 2017 р. : (офіц. текст). – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 372 с.
 
5.     Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст.282.
 
6.     Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.  
 
7.     Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 р. // (Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2017. – № 7-8. – ст.50.
 
8.     Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №32. – Ст. 225.
 
9.     Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №11. – Ст. 50.
 
10.   Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.
 
11.   Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 2015р. // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 6. – Ст. 55.
 
12.    Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст. 51.
 
13.   Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 р. // Закон № 2136-VIII.
 
14.    Про заходи щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 № 220 “Про національне центральне бюро Інтерполу”: Наказ МВС України від 7 квітня 1993 року № 194 // http://mvs.gov.ua.
 
15.   Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст.303.
 
16.   Про національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015р. № 2822 // http://www.rada.gov.ua.
 
17.   Про Національне Антикорупційне бюро України : Закон України від 14 жовтня 2015р. із змінами. Внесеними 26 квітня 2015р. // Голос України. – 2014. – №206.
 
18.   Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.
 
19.   Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року // Голос України. – 1993. – 6 серпня.
 
20.   Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. №1697-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – Ст. 2471.
 
21.   Про Раду національної безпеки: Закон України від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 35, ст.237.
 
22.   Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.
 
23.   Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
 
24.   Про судоустрій і статус суддів: Закон України від Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: чинне законодавство станом на 30.09.2016 р. (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 144 с. – (Закони України).
 
25.   Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12 лютого 2015р. із змінами, внесеними 4 квітня 2015р. // Голос України. – 2015. – №35.
 
26.   Про відновлення довіри до судової влади в Україні Закон України від 10 квітня 2014 року // Голос України від 10.04.2014 р. – / № 70–71.
 
27.   Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затв. Указом Президента України від 10 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 26 червня.
 
28.   Порядок оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 305 //.
 
29.   Положення про Національне центральне бюро Інтерполу: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 № 220 // Зібрання Постанов уряду України. – 1994. – № 2. – Ст. 25.
 
30.   Постанова Кабінету міністрів України № 504 від 06.06.2012: Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 93. – 25 липня.
 
31.   Постанова Кабінету міністрів України № 8 від 11.01.2012: Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 15. – 26 січня.
 
32.   Постанова Кабінету міністрів України № 915 від 10.10.2012: Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 №1362 “Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги” // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 186. – 12 жовтня.
 
33.   Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним адвокатів України 09.06.2017 р.  // http://unba.org.ua /assets/uploads/legislations/pravila-advokats'koj-etiki.pdf
 
34.   Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень: Наказ МВС України від 06 серпня 2012 року №681 // http://mvs.gov.ua.
 
35.   Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України від 07 липня 22017 року № 575.
 
36.   Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування МВС України: Наказ МВС України від 23 серпня 2012 р. № 658 http://mvs.gov.ua.
 
37.   Положення про порядок застосування електронних засобів контролю: Наказ МВС України від 09 серпня 2012 р. № 696 http://mvs.gov.ua.
 
38.   Інструкція про порядок створення та організації діяльності слідчих груп та слідчо-оперативних груп: Наказ МВС України від 20 жовтня 2014 р. № 1107 http://mvs.gov.ua.
 
39.   Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ Генерального прокурора України від 06.04.2016  № 139 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16.
 
40.   Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28  грудня 2011 р. № 1363 із змінами та доповненнями, станом на 01.08.2017).
 
41.   Постанова Кабінету міністрів України № 465 від 17.09.2014 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» (із змінами та доповненнями, станом на 01.08.2017).
 
 
Монографії, підручники, навчальні посібники, збірники наукових статей, тези доповідей на конференціях, круглих столах:
 
 
42.   Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України [Текст] : практ. посіб. / Юрасов А.В. [та ін.]. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.
 
43.   Баганець О. Про деякі проблеми досудового слідства та прокурорського нагляду і можливі шляхи вирішення / О. Баганець // Вісник прокуратури. – 2016. – № 3. – С. 65-80.
 
44.   Баулін О. Сучасні проблеми забезпечення вимог закону при повідомленні про підозру / О. Баулін // Вісник прокуратури. – 2016. – № 4. – С. 54-62.
 
45.   Бондаренко К. Реформування галузі юстиції на сучасному етапі розвитку Української / К. Бондаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2016 – № 1. – С. 92-97.
 
46.   Глушков В.О. та ін. (Глушков, Валерій Олександрович та ін.) Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. / Міжгалузева акад. управл.; В.О. Глушков, С.А. Кузьмін, В.В. Михайленко. – Київ: ВД"Дакор", 2013. – 371с.
 
47.   Гончарова Г. Присяга судді: потрібні чіткі ознаки її порушення для звільнення його з посади / Г. Гончарова // Право України. – 2016. – № 3. – С. 244-252.
 
48.   Григоренко І.А.  Правоохоронна діяльність в Україні та Німеччині (порівняльно-правове дослідження): Автореф... дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01) / МВС України, НАВС. – Київ, 2014. –19с.
 
49.   Дякович М. Нотаріат як інститут охорони захисту прав та інтересів осіб / М. Дякович // Право України. – 2016. – № 6. – С. 114- 119.
 
50.   Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Наук. – практ. посіб. – К.: Вища шк., 2014. – 291 с.
 
51.   Калиниченко А. Теоретичні аспекти судового компромісу в кримінальному судочинстві України держави / А. Калиниченко // Підприємництво, господарство і право. – 2016 – № 2. – С. 147-152.
 
52.   Кампо В., Савчин М.. Легітимність рішень конституційних судів у контексті доктрини верховенства права: компаративний та праксеологічний аспекти // Вісник Конституційного суду України. – 2014. – № 5. – С. 99–110.
 
53.   Коваленко В.В. Правоохоронні органи в механізмі Української держави : нотатки до конституційної реформи / В.В. Коваленко // Голос України. – 2013. – 5 січня. – С. 4–5.
 
54.   Козленко В. Види гарантій діяльності Національного антикорупційного бюро України / В. Козленко // Підприємництво, господарство і право. – 2016 – № 1. – С. 98-102.
 
55.   Комарницька О., Єсипчук С. Особливості реагування прокурора на виявлені порушення закону під час здійснення оперативно-розшукової діяльністі / О. Комарницька, С. Єсипчук // Вісник прокуратури. – 2016. – № 5. – С.60-71.
 
56.   Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.
 
57.   Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – 768 с.
 
58.   Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково – практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарчеко. — Х.: Одісей, 2013. – 1104 с.
 
59.   Кримінальний процес : підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін., за ред. В. Я. Тація, І. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.
 
60.   Кримінальний процес : підручник. / За заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. – К. – 2013. – 544 с.
 
61.   Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) нав ч.посіб. / Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.П. Письменний та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 144с.
 
62.   Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч.посіб. / Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 224с.
 
63.   Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката: моногр./ Удалова Л.Д., Савицька С.Л. – К.: КНТ, 2014. – 170с.
 
64.   Лоскутов Т. Перспективні напрями розвитку предмета регулювання кримінального процесуального права / Т. Лоскутов // Підприємництво, господарство і право. – 2016 – № 2. – С. 153-157.
 
65.   Матіос А. Реформування правоохоронних органів  у воєнній сфері та відновлення системи військових судів як нагальна потреба / А. Матіос // Вісник прокуратури. – 2016 – № 8. – С. 33-38.
 
66.   Методичні рекомендації щодо виконання вимог міжнародних договорів та КПК України про міжнародну правову допомогу при проведенні процесуальних дій / [Бедро О.В., Григоровський В.В., Кіцул О.Ю., Коваленко О.В., Красноборова М.П., Новик Л.Г., Сапін О.В.]. – K.: Генеральна прокуратура України; Національна академія прокуратури України, 2012. – 60с.
 
67.   Мічурін Є.О. Правочини. Зразки нотаріальних документів: Навчально-практичний посібник: Коментар цивільного законодавства, нові види договорів, зразки нотаріальних документів, коментар до окремих зразків документів – Х.: Еспада, 2014. – 464 с.
 
68.   Молдован В.В. (Молдован, Валеріан Васильович) Судоустрій. Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція, Судові органи ООН: Навчальний посібник для студ. ВНЗ / В.В. Молдован, А.В. Молдован; КНУ ім.Т. Шевченка. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 363 с.
 
69.   Назарук О.І. (Назарук Олена Ігорівна) Організація діяльності прокурора щодо забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.10) / Генеральна прокуратура України. Нац. акад. прокур. України. – Київ, 2014. – 20с.
 
70.   Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України /Тертишник В.М./ Видання 12-те доповн і перероб. – К.: Алерта, 2016. – 810 с.
 
71.   Організація судових та правоохоронних органів : підручник / І.Є. Марочкін, Л.М. Москвич, М.П. Каркач та ін.; за ред. І.Є. Марочкіна. – Х.: Право, 2014. – 448 с.
 
72.   Письменний Д.П. (Письменний, Дмитро Петрович) Верховний Суд України: питання вдосконалення діяльності / Д.П. Письменний // Науковий вісник НАВС. – К., 2013. – Вип.3(88). – С.117– 124.
 
73.   Погорецький М.А., Яновська О.Г. Адвокатура України: підручник / Погорецький М.А., Яновська О.Г. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 368с.
 
74.   Подкопаєв С.В. Проблеми формування сучасної концепції організації та діяльності прокуратури України / С.В. Подкопаєв // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. –№ 2. – С. 177– 183.
 
75.   Предмесніков О. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної правової політики: нормотворчість і правова експертиза / О. Предметніков // Підприємництво, господарство і право. – 2016 – № 2. – С. 56-61.
 
76.   Прилуцький С. Конституювання судової влади України : виклики сьогодення та шляхи їх вирішення  / С. Прилуцький // Право України. – 2014. –№5. – С.178– 188.
 
77.   Романюк Я., Лащук Є. Детермінанти корупції в судовій системі України або чи можна очікувати позитивного оновлення суддівського корпусу / Я. Романюк, Є. Лащук  // Право України. – 2016. – № 6. – С.134-155.
 
78.   Савчин М. Конституційні цінності та конституційна юриспруденція в Україні // Вісник Конституційного суду України. – 2010. – № 1. – С.112-122.
 
79.   Самбор М. Поліція та органи внутрішніх справ: роздуми про співвідношення понять / М. Самбор  // Право України. – 2016. – № 4. – С.149-156.
 
80.   Святоцька В. Інституту адвокатури Франції: історична ґенеза, сучасна організація та професійна діяльність  / В. Святоцька // Право України. – 2016. – № 4. – С. 129-138.
 
81.   Селіванов А. "Письмова форма" розгляду справ конституційної юрисдикції : чи діє принцип доступу до правосуддя / А. Селіванов // Право України. – 2014. – № 7. – С.175 – 183.
 
82.   Селіванов А. Конституційність як критерій суспільної довіри до судової влади / А. Селіванов // Право України. – 2014. – № 5. – С.92– 96.
 
83.   Скомороха Л. Конституційно-моральні критерії прогнозування професійної придатності для роботи на посаді судді / Л. Скомороха // Право України. – 2014. – № 10. – С. 175–185.
 
84.   Скрипнюк В. (Скрипнюк Валентина) Система організації державних органів у контексті забезпечення принципу поділу влади (органи прокуратури) / В. Скрипнюк // Юридична Україна. – 2014. – № 4. – С. 9 –14.
 
85.   Смірнов М. Правова природа та особливості нагляду прокурора у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням / М. Смірнов  // Підприємництво, господарство і право. – 2016 – № 2. – С. 108-112.
 
86.   Стефанчук М. Форми та способи реалізації прокуратурою функцію представництва інтересів громадян або держави в суді / М. Стефанчук // Вісник прокуратури. – 2016 – № 3. – С. 34-48.
 
87.   Стрижак А. Конституційний Суд України як інститут забезпечення та захисту конституційної законності // Вісник  Конституційного суду України. – 2010. – № 1. – С.101-111.
 
88.   Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб для підготовки до іспитів/ Упоряд. І.В. Тетарчук, Т.С. Дяків. Київ: ЦУЛ, 2013. –200с.
 
89.   Тертична Е.В. (Тертична Елеонора Віталіївна) Судова влада у концепції поділу влади в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.10) / Приватний ВНЗ "Львівський ун-т бізнесу та права". – Львів, 2014. – 20с.
 
90.   Тести: навч. посібник (Судові та правоохоронні органи. Кримінальний процес та ін.) / Удалова Л.Д., Штанько О.Ф., Савицький Д.О., Рожнова В.В., Письменний Д.П. та ін.; МОН України, НАВС. – К.: КНТ, 2013. – 212с.
 
91.   Тищенко В. Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні / В. Тищенко // Підприємництво, господарство і право. – 2016 – № 2. – С. 62-66.
 
92.   Удалова Л.Д., Рожнова В.В., Савицький Д.О., Хабло О.Ю. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: навч. посіб. – 3–є вид., допов. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2014. – 256 с.
 
93.   Турман Н. Процесуальний статус та роль медіаторів при укладенні угод у кримінальному провадженні /Н. Турман/. Підприємництво, господарство і право  України. – 2016. – №4. –С.113-117.
 
94.    Функція судового контролю у кримінальному процесі – монографія / Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, В.В. Рожнова. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 176с.
 
95.   Хотянець П. Захист суддів від неналежного тиску: міжнародно-правові стандарти, досвід правового регулювання у пострадянських країнах  / П. Хотянець // Право України. – 2016. – № 5. – С. 143-154.
 
96.   Цуцкірідзе М. Проблемні питання досудового розслідування в зоні проведення антитерористичної операції / М. Цуцкірідзе // Вісник прокуратури. – 2016. – № 8. – С. 39-42.
 
97.   Шаптала Н. Особливості національного конституціоналізму в питаннях захисту Конституційним Судом України прав і свобод громадян // Вісник  Конституційного суду України. – 2010. – № 6. – С. 125-132.
 
98.   Юзікова Н.С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Істина, 2013. – 275 с.
 
99.   Юрчишин В.М. Класифікація функцій прокурора у досудовому розслідуванні / В.М. Юрчишин // Адвокат. –2014. – № 2. – С. 30 – 34.
 
100.  Яценко О.В. Структура і зміст правового статусу судді під час здійснення судочинства / О. В. Яценко // Адвокат. – 2014. – № 2. – С. 39–44.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ.  КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Мультимедійний навчальний посібник «Судові та правоохоронні органи України»
Назад к содержимому | Назад к главному меню