«Кримінологічна віктимологія»

Перейти к контенту

Главное меню:

-----Дослідження злочинності як соціального явища неможливий без вивчення негативних її аспектів і, насамперед, жертв злочинних посягань та ступеня віктимізації в країні. Генезис формування жертви злочину як напрямок наукових досліджень виник в рамках кримінології, оскільки соціальна практика потребує відповіді на питання: через які причини або обставини ті чи інші особи або соціальні групи стають жертвами злочинних посягань частіше ніж інші, які перебували в аналогічних ситуаціях.
-----Запропонований комплекс передбачає грунтовний аналіз ролі й поведінки потерпілого в генезисі злочину, вивчення причинного комплексу віктимізації та заходів віктимологічної профілактики.
-----Доцільним є розгляд у навчальному комплексі не тільки наукових підходів при визначенні поняття жертви, їх типів, але і дослідження потерпілих з віктимологічними девіаціями, тобто осіб, яким з огляду на певні соціальні (представники окремих професій, соціальних груп) чи фізіологічні (вік, стать, стан здоров’я) характеристики притаманна підвищена схильність стати жертвою злочинного посягання. Без вивчення всіх, і зокрема, таких осіб неможлива розробка спеціальних (віктимологічних) заходів профілактики злочинності, основними завданнями яких є: запобігання необачної, рискованої, легковажної, провокуючої поведінки особи, яка може бути небезпечною для неї.
-----Сьогодні актуальною є потреба наукового пояснення і прогнозування віктимологічних процесів з метою забезпечення інтенсифікації профілактичного впливу на злочинність на основі нетрадиційних підходів, у центрі яких перебуватиме не особа, яка вчиняє, вчинила чи може вчинити злочин, а особа, яка за певних (соціобіопсихологічних) обставин може стати жертвою злочинного посягання. Саме ці обставини визначають її завдання та високий ступінь потреби таких знань.
-----Підготовлений мультимедійний посібник є результатом діяльності, що спрямована на вдосконалення навчального процесу з урахуванням потреб підготовки здобувачів вищої освіти, що спрямована на підвищення рівня знань співробітників правоохоронних органів та може бути використана у процесі перепідготовки та підвищення кваліфікації юридичних кадрів.
Національна академія внутрішніх справ (с)
Назад к содержимому | Назад к главному меню