Page 14 - dovidnyk_patyk_17-08-2018
P. 14

ПРАЦЮЮЧИ З ОБ’ЄКТАМИ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ХІМІЧНУ НЕБЕЗПЕКУ, НЕОБХІДНО:
     1) використовувати засоби індивідуального захисту органів зору та дихання (гумові
     рукавички, респіратор, захисні костюми, окуляри);
     2) під час огляду місця події при собі мати аптечку та засоби вогнегасіння.


     УВАГА! ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ НА ОБ’ЄКТАХ,
     ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРОЦЕСАМИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ, ЗАБОРОНЕНО:
     1) заходити до приміщення одноосібно;
     2) без дозволу відповідного спеціаліста торкатися, переміщати предмети
  3. ЗАХОДИ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ТА ПРАВИЛА  РОБОТИЗ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ й відкривати ємності з хімікатами;
     3) умикати або вимикати світло й електроприлади;
     4) нюхати чи пробувати на смак речовини;
     5) змішувати різні препарати й хімікати;
     6) торкатися руками відкритих частин тіла, передусім обличчя;
     7) залишати без нагляду увімкнені прилади або установки, газові пальники
     й електронагрівальні прилади;                                                               ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ  ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬ  4. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ
     8) працювати з вогненебезпечними та вибухонебезпечними речовинами, якщо
     запалено пальники або ввімкнено електронагрівальні прилади з відкритою спіраллю;
     9) курити та вживати їжу під час проведення огляду.
     Важливо!
     1. Перед упакуванням предметів слід переконатися, що процес реакції завершився,
     а речовини охолонули.
     2. Під час перевезення та зберігання вилучених предметів й обладнання слід
     пам’ятати, що кислоти та луги не мають змішуватися з іншими речовинами. Їх слід
     розміщувати окремо від хімічних сполук, екстрактів та інших предметів.
     3. Неправильне вилучення, відбирання, збереження та пакування може змінити
     фізико-хімічні властивості, призвести до часткової або повної втрати об’єкта, що
     суттєво вплине на результати подальшого дослідження.
     4. Залишки деяких речовин на різьбі скляних ємностей під час закриття або
     відкриття кришки можуть спричинити вибух.

     ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ОБ’ЄКТАМИ, ЩО МІСТЯТЬ ДНК-ІНФОРМАЦІЮ
     1. З об’єктами, що містять ДНК-інформацію, слід працювати надзвичайно
     обережно, щоб уникнути її забруднення.
     2. Під час роботи з такими слідами заборонено кашляти, чхати й розмовляти,
     навіть якщо вдягнута одноразова маска для обличчя.
     3. Слід використовувати сухий чистий посуд й інструменти (бажано стерильні).
     4. За можливості перевагу слід надавати вилученню слідів з об’єктами-носіями, які
     упаковують за встановленими правилами.


                    14                                            15
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19