Національна академія внутрішніх справ

Кафедра криміналістики та судової медицини
Мультимедійний навчальний посібник
Судова  медицина

Передмова

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ

Вашій увазі пропонується мультимедійний навчальний посібник «Судова медицина», який розроблений з урахуванням вимог навчальної програми дисципліни «Судова медицина», для підготовки фахівців ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю «Право» (081).

Мультимедійний навчальний посібник планується використовувати при проведені семінарських та практичних занять з курсантами, студентами та слухачами, а також під час їх самостійної підготовки.

Розробка мультимедійного навчального посібника «Судова медицина» зумовлена необхідністю впровадження методичних інновацій, інформаційних технологій та вдосконалення навчального процесу в Національній академії внутрішніх справ з урахуванням сучасних потреб професійної діяльності майбутніх поліцейських.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Судова медицина» передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін «Домедична допомога», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Кримінологія», «Криміналістика» і є необхідною для сприйняття подальших навчальних дисциплін «Судова психіатрія», «Оперативно-розшукова діяльність», «Особливості розслідування окремих видів злочинів».

Метою дисципліни «Судова медицина» є: засвоєння базових теоретичних положень судової медицини, оволодіння практичними навичками, які необхідні для правильного використання речових доказів біологічного походження в розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів.

Предметом дисципліни є організація та методика проведення судово-медичних експертиз потерпілих, підозрюваних та інших осіб, трупів, речових доказів та матеріалів судових та слідчих справ.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Судова медицина» є:

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти, слухачі та студенти повинні:

знати:

Вміти:

Навчальний посібник розкриває питання:

  1. Предмет, методи, зміст та завдання судової медицини. Історія розвитку судової медицини. Правові, процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи.
  2. Судово-медична танатологія.
  3. Судово-медична експертиза ушкоджень від різних видів зовнішньої дії.
  4. Судово-медична експертиза підозрюваних, обвинувачених та інших осіб.
  5. Судово-медична експертиза речових доказів.

Навчальний посібник складається з інформаційних блоків: