НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНОЇ ЛОГІКИ
МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПІДРУЧНИК

"ЛОГІКА"