ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ

Глава 1. Предмет, система і завдання криміналістики

Глава 2. Методологічні засади криміналістики

Глава 3. Криміналістична ідентифікація і діагностика

РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

Глава 4. Загальні положення криміналістичної техніки

Глава 5. Криміналістична фотографія і відеозйомка

Глава 6. Криміналістичне дослідження слідів (трасологія)

Глава 7. Криміналістичне дослідження слідів рук (дактилоскопія)

Глава 8. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї (судова балістика)

Глава 9. Криміналістичне дослідження холодної зброї

Глава 10. Криміналістичне дослідження письма

Глава 11. Техніко-криміналістичне дослідження документів

Глава 12. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності (габітоскопія)

Глава 13. Криміналістичне дослідження звукових слідів (фоноскопія)

Глава 14. Криміналістичне дослідження слідів запаху (одорологія)

Глава 15. Інформаційно-довідкове забезпечення правоохоронної діяльності (кримінальна реєстрація)

Глава 16. Інші напрями і види криміналістичних досліджень

РОЗДІЛ 3. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА

Глава 17. Загальні положення криміналістичної тактики

Глава 18. Криміналістична версія. Організація та планування розслідування

Глава 19. Тактика огляду

Глава 20. Тактика обшуку

Глава 21. Тактика допиту

Глава 22. Тактика пред’явлення для впізнання

Глава 23. Тактика слідчого експерименту

Глава 24. Тактика використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення і проведення судових експертиз

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

Глава 25. Загальні положення криміналістичної методики

Глава 26. Розслідування вбивств

Глава 27. Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень

Глава 28. Розслідування зґвалтувань

Глава 29. Розслідування крадіжок

Глава 30. Розслідування грабежів та розбоїв