АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

О.О. Алєксєєв, канд. юрид. наук, доцент

В.В. Арешонков, канд. юрид. наук

В.М. Атаманчук, канд. юрид. наук

О.О. Вакулик, канд. юрид. наук

В.К. Весельський, канд. юрид. наук, проф.

А.В. Іщенко, д-р юрид. наук, проф.

Ю.Б. Комаринська, канд. юрид. наук

А.В. Кофанов, канд. юрид. наук, доцент

І.Р. Курилін, канд. юрид. наук

В.Г. Лісогор, канд. юрид. наук, доцент

Б.Є. Лук’янчиков, канд. юрид. наук, доцент

Є.Д. Лук’янчиков, д-р юрид. наук, проф.

А.В. Мировська, канд. юрид. наук

Л.Л. Патик, канд. юрид. наук

В.В. Пясковський, канд. юрид. наук, доцент

В.Я. Радецька, канд. юрид. наук, доцент

А.А. Саковський, канд. юрид. наук

М.Ф. Сокиран, канд. юрид. наук, ст. наук. співробітник

Ф.М. Сокиран, канд. юрид. наук, доцент

М.М. Феськов, канд. юрид. наук

Ю.М. Чорноус, д-р юрид. наук, доцент

В.В. Юсупов, канд. юрид. наук, ст. наук. співробітник

Програмна реалізація- відділ комп'ютерного та програмного забезпечення