Вступ

Останнім часом в Україні спостерігається інтенсивне впровадження сучасних інформаційних технологій практично у всі сфери життєдіяльності держави, у тому числі в діяльність органів Національної поліції (ОНП). Створюються, впроваджуються та успішно використовуються у боротьбі зі злочинністю міжвідомчі банки даних та інші комп’ютеризовані системи.
 В МВС України накопичено чималий досвід застосування сучасних інформаційних технологій, функціонує та постійно удосконалюється система інформаційного забезпечення, яка здійснює інформаційну підтримку ОНП у розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів, у процесі встановлення та розшуку злочинців, надає багатоцільову статистичну, аналітичну та довідкову інформацію, допомагає при розв’язані інших завдань боротьби зі злочинністю.
Ці та інші обставини зумовили розробку на створення мультимедійного навчального посібника «Інформаційне забезпечення органів Національної поліції»  для курсантів, слухачів Національної академії внутрішніх справ.
Мета дисципліни «Інформаційне забезпечення органів Національної поліції»: вивчення курсантами, слухачами теоретичних основ інформаційного забезпечення діяльності ОНП і надбання ними необхідних практичних умінь та навичок використання інформаційних технологій у практиці боротьби зі злочинністю.
У результаті вивчення дисципліни курсанти, слухачі повинні знати:
-        нормативно-правову базу у галузі інформаційного забезпечення органів Національної поліції (ОНП);
-        основні поняття у галузі інформаційного забезпечення ОНП;
-        принципи побудови та основні можливості інформаційних підсистем системи інформаційного забезпечення ОНП;
-        можливості інформаційних підрозділів з інформаційної підтримки органів Національної поліції при розкритті, розслідуванні та попередженні кримінальних правопорушень;
-        основні програмні засоби, що використовуються працівниками органів Національної поліції при створенні та обробці документів оперативно-службового призначення;
вміти:
-        використовувати можливості сучасних інформаційних технологій при розв’язанні конкретних завдань у боротьбі зі злочинністю;
-        організувати пошук необхідних даних в основних інформаційних підсистемах з метою розкриття, розслідування, попередження кримінальних правопорушень та розшуку осіб, які їх скоїли;
-        оформлювати первинні документи для створення та актуалізації інформаційних обліків;
-        аналізувати статистичну та іншу інформацію для оцінки оперативної обстановки та прогнозування злочинності;
-        використовувати сучасні програмно-технічні засоби для обміну та захисту інформації в діяльності органів Національної поліції.

Консультативна допомога здобувачам вищої освіти - електронна пошта кафедри інформаційних технологій [email protected]