Передмова

Відповідно до Навчального плану підготовки фахівців ступеня вищої освіти бакалавр галузі знань «Право» (0304) у Національний академії внутрішніх справ кафедрою інформаційних технологій викладається навчальна дисципліна «Інформаційне забезпечення органів Національної поліції».


Метою дисципліни: є вивчення курсантами, слухачами теоретичних основ інформаційного забезпечення органів Національної поліції і надбання ними необхідних практичних умінь та навичок використання інформаційних технологій у практиці боротьби зі злочинністю.


Предметом дисципліни є суспільні правовідносини, що виникають у зв’язку з використанням інформаційних технологій у діяльності органів Національної поліції, впровадження відповідних інформаційних підсистем, що потребує від працівників оволодіння відповідними знаннями та навичками у галузі сучасних інформаційних технологій.


Мультимедійний навчальний посібник розкриває загальну частину цієї дисципліни, який планується використовувати при проведені практичних занять з курсантами, слухачами та під час їх самостійної підготовки.


Розробка мультимедійного навчального посібника зумовлена необхідністю впровадження методичних інновацій, інформаційних технологій та вдосконалення навчального процесу в Національній академії внутрішніх справ з урахуванням сучасних потреб професійної діяльності майбутніх поліцейських.