Список рекомендованих джерел


 1. Про інформацію: закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2658-XII (в редакції від 13.01.2011 р.).
 2. Про Національну поліцію: закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII25.
 3. Про Національну програму інформатизації : закон України від 4 лют. 1998 р. № 74/98-ВР.
 4. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : закон України від 5 лип. 1994 р. 81/94-ВР.
 5. Про захист персональних даних : закон України від 1 червня 2010 р. № 2297-VI.
 6. Про державну таємницю : закон  України від 21 січня 1994 р. № 3855-XII.
 7. Про телекомунікації : закон України від 18 листоп. 2003 р. № 1280-IV.
 8. Про Національну гвардію України : закон України від 10.03.2014 р. № 876-VII.
 9. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26.
 10. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2015 р. № 878.
 11. Про затвердження Положення про Національну поліцію : постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2015 р. № 877.
 12. Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 верес. 2003 р. № 1433.
 13. Про затвердження Положення про патрульну службу МВС : наказ МВС України від 2 липня 2015 р. № 796.
 14. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події : наказ МВС України від 6 листоп. 2015 р. № 1377.
 15. Про затвердження Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України : наказ МВС України від 12 жовт. 2009 р. № 436.
 16. Про затвердження Положення про інтегровану міжвідомчу інформацій-но-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон: наказ ДПС України, ДМС України, ДПА України, МВС України, МЗС України, Мінпраці та соцполітики України, СБ України, Служба зовн. розвідки України від 3 квітня 2008 р. № 284/ 287/214/150/64/175/266/75.
 17. Про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Державна міграційна служба України : наказ ДМС від 5 грудня 2014 р. № 345.
 18. Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності. Монографія / Кер. авт. кол. М. Я. Швець; за ред. В. В. Дурдинця та ін. – К.: Навчальна книга, 2005. – 639 с.
 19. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: підруч. для вищих навч. закл. / П.П. Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010. – 640 с.
 20. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень : підручн. / В. В. Бірюков, В. Г. Хахановський, В. С. Бондар, С. В. Шалімов. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 288 с.
 21. Інформаційне право : підручн. / В. Г. Хахановський, А. В. Чукаєва; за заг. ред. С. С. Чернявського – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 216 с.
 22. Комп’ютерні мережі в діяльності органів внутрішніх справ : навч. посіб. / В. А. Кудінов, О. Є. Пакриш, В. Г. Хахановський, В. М. Смаглюк; за заг ред. В. Г. Хахановського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 272 с.
 23. Інформаційне забезпечення ОВС : навч. посіб. / В. А. Кудінов, В. М. Смаглюк, В. Г. Хахановський,; за заг ред. В. Г. Хахановського. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 108 с.
 24. Інформаційні технології в правозастосовній практиці : навч. посіб. / В. Г. Хахановський, В. А. Кудінов, В. М. Смаглюк. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 112 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.naiau.kiev.ua/ – офіційний веб-портал НАВС
 2. http://www.rada.gov.ua/ – офіційний портал Верховної Ради України
 3. http://www.mon.gov.ua/ – офіційний сайт Міністерства освіти і науки України.
 4. http://www.nau.ua – Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України» (НАУ)
 5. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека імені В.І. Вернадського
 6. http://www.gntb.n-t.org/ – Державна науково-технічна бібліотека України (Київ)
 7. http://korolenko.kharkov.com/ – Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка