Контрольні запитання

 

  1. У чому полягали особливості впровадження непу в сільському господарстві України?
  2. Якими були основні напрями індустріалізації?
  3. Назвіть характерні риси колективізації в Україні.
  4. Кого можна назвати провідниками політики українізації?
  5. Які плани щодо України виношувала нацистська Німеччина?
  6. Охарактеризуйте радянсько-німецькі договори 1939 р.
  7. Які наслідки мала «радянізація» західноукраїнських земель?
  8. Яку політику здійснював в Україні німецький окупаційний режим?
  9. Чим відрізнялися бойові дії радянських військ та збройних формувань ОУН і УПА?
  10. Які головні події відбулися в Україні на завершальному етапі війни?