Контрольні запитання

 

  1. Наведіть приклади, що свідчать про піднесення суспільно-політичного руху у Наддніпрянщині на початку ХХ ст.
  2. Коли в Україні у складі Російської імперії утворилася перша політична партія?
  3. Коли було створено Русько-українську радикальну партію?
  4. Як розвивалося суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини на початку ХХ ст.?
  5. Що свідчило про піднесення національного руху на західноукраїнських землях на початку ХХ ст.?
  6. Які політичні партії діяли на західноукраїнських землях на початку ХХ ст.?
  7. Що було головним у діяльності Головної української ради?