Контрольні запитання

 

 1. Назвіть різні етапи первісного ладу на території України.
 2. Перерахуйте відомі вам племена, які в давнину жили на півдні України.
 3. Назвіть давньогрецькі міста у Північному Причорномор’ї.
 4. Які слов’янські племена жили в давнину на території України?
 5. Проаналізуйте життя й побут східних слов’ян у VІІІ–ІХ ст.
 6. З якими зовнішніми ворогами довелось боротися східним слов’янам?
 7. Хто заснував місто Київ?
 8. Назвіть основні риси внутрішньої і зовнішня політики Русі у Х ст.
 9. Яке значення для розвитку феодальних інституцій на Русі мали реформи княгині Ольги?
 10. Якими були особливості політичного та соціально-економічного розвитку Русі в Х–ХІ ст.?
 11. Охарактеризуйте державну політику Ярослава Мудрого.
 12. Розкрийте значення, роль і статус міст у Київській державі.
 13. Якими були основні причини занепаду Русі у ХІІ–ХІІІ ст.?
 14. Визначте роль християнської церкви в суспільно-політичному та економічному житті Давньоруської держави.
 15. Чому після занепаду Києва саме Галицько-Волинське князівство стало осередком українського культурного, економічного та державного розвитку?
 16. Якими були особливості політичного та соціально-економічного розвитку Галицько-Волинської держави у другій половині ХІІІ – першій половині XІV ст.?
 17. Які причини завоювання монголо-татарами Київської Русі?
 18. Назвіть основні творчі здобутки й досягнення культури України-Руси ХІІ–XІV ст.
 19. Які пам’ятки культури княжої доби дійшли до наших часів?