НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
кафедра історії держави та права
мультимедійний навчальний посібник
"Історія України"