Зростання кількості нещасних випадків і надзвичайних ситуацій з травмуванням людей потребують якісних і змістовно нових знань працівниками Національної поліції засад надання невідкладної домедичної допомоги. Зокрема у п. 4 ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію» передбачено одним з обов’язків поліцейського надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я.
У пропонованому навчальному посібнику викладені основні положення організаціі та методики проведення комплексу термінових заходів, спрямованих на припинення дії фактора ураження, усунення явищ, що загрожують життю, полегшення страждань і підготовку потерпілого для відправлення до лікувально-профілактичного закладу, що вживаються в разі нещасних випадків і раптових захворювань, відповідно до програми навчальної дисципліни «Домедична допомога», з врахуванням положень чинних нормативно-правових актів, які регламентують порядок надання домедичної допомоги. Основна увага акцентується на практичному відпрацюванні навичок щодо надання домедичної допомоги у різноманітних тактичних ситуаціях.
Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти при їх підготовці до лекційних, семінарських і практичних занять, а також на його використання у системі підвищення кваліфікації працівників Національної поліції при вивчені проблем надання домедичної допомоги у сучасних умовах.
Метою цього дидактичного засобу є уніфікація окремих прикладних положень щодо комплексу невідкладних заходів із припинення дії вражаючого фактора, усунення явищ, що загрожують життю, запобігання подальшим ушкодженням і можливим ускладненням стану постраждалого, полегшенню страждання потерпілого та правильного транспортування його до лікувального закладу (наприклад, якщо неможливо викликати «екстрену медичну допомогу»), а також формування у здобувачів вищої освіти базових знань про першу домедичну допомогу та її обсяги, швидко та ефективно надавати домедичну допомогу, проводити організаційні заходи по врятуванню життя людини, забезпечувати життєдіяльність організму при різних патологічних станах, вміло діяти та рятувати життя людини при різних обставинах.
За своєю структурою пропонований навчальний посібник містить науково-методичні мультимедійні матеріали, які складаються з наступних інформаційних блоків:
«Вступ»;
«Навчально-методичні матеріали» – містить тексти, методичні рекомендації з вивчення та мультимедійні презентації до навчальних тем;
«Мультимедійні матеріали» – містить відеоматеріали до навчальних тем;
«Ситуаційні задачі» – містить ситуаційні завдання та відповіді до них;
«Тестова програма» – містить тестові завдання для перевірки рівня знань до кожної теми;
«Список рекомендованих джерел».
У посібнику розглядаються наступні теми:

  • Нормативно-правові основи надання домедичної допомоги співробітниками Національної поліції України.
  • Анатомічна будова тіла людини. Системи організму людини та їх фізіологічні функції.
  • Основи фармакології. Різновиди та склад індивідуального медичного устаткування.
  • Домедична допомога при термінальних станах з основами реанімації.
  • Домедична допомога при кровотечах з основами десмургії.
  • Домедична допомога при травмах та пораненнях. Транспортна іммобілізація.
  • Домедична допомога при ушкодженнях екогенними чинниками навколишнього середовища.
  • Домедична допомога при невідкладних станах різноманітних соматичних захворювань.